To masterstudenter ved NHH har skrevet masteroppgaven – «Den norske formuesskatten – en analyse av skattens virkninger på små og mellomstore bedrifter». I forordet til oppgaven står i følge Finansavisen 14. august at

-utredningen er skrevet med stipend fra Norsk senter for skatteforskning og Skatteetaten.

Akkurat denne opplysningen har ikke vært hovedoppslag i Dagsrevyen, men siden konklusjonen passer godt inn i de rødgrønnes valgkamp, ble nettopp konklusjonen slått stort opp i mandagens Dagsrevy (12. august). Konklusjonen i masteroppgaven er at formuesskatten ikke truer arbeidsplasser eller hemmer investeringer. Dagsrevyen var rask ute med å trekke masteroppgaven rett inn i valgkampen og slo bramfritt fast at undersøkelsen taler Høyre-leder Erna Solberg midt imot. Nyhetsoppleser Atle Bjurstrøm innledet innslaget med disse ord:

-Høyres forslag til skattekutt vil ikke ha den positive effekten partiet hevder, mener økonomiprofessorer ved de ledende økonomiske lærestedene i Norge.

NRK Dagsrevyen intervjuet både masterstudentene ved NHH, og professorer både ved universitetet i Oslo og universitetet Bergen der konklusjonen var den samme: Reduksjon av formuesskatt har små effekter for arbeidsplasser og næringsliv.

Studenter og professorer ved våre økonomiske læresteder mener utrolig nok at formuesskatten ikke har særlig betydning for bedriftene. Det skal altså ikke ha noe å bety for bedriftene at man betaler skatt av arbeidende kapital som maskiner, bedriftsbygg eller inventar. Store deler av statens inntekter på formuesskatten blir beskattet av formue som er bundet i investeringer i våre arbeidsplasser på fiskefartøy, fabrikker, hoteller, bondegårder og trykkerier. Studenter og professorer tror formuesskatten har liten innvirkning på næringslivet. Skatteadvokater som daglig arbeider med bedriftseiere og skatt mener derimot at formuesskatten er skadelig både for bedrifter og arbeidsplasser. Skatteadvokat Finn Eide i Deloitte er enig med Erna Solberg og uttaler til Finansavisen 15. august:

-Som skatteadvokat med mer enn 20 års erfaring skjønner jeg ikke hvordan denne masteroppgaven fra NHH kan tas til inntekt for at formuesskatten ikke er skadelig for næringslivet. Jeg er enig med Høyre og Erna Solberg i at formuesskatten skaper problemer for norske bedrifter.

Skatteadvokat Einar Bakko i Selmer er enig med sin kollega i Deloitte. Bakko er også sitert i Finansavisen 15. august:

-Jeg kjenner til flere bedrifter som ikke har likviditet, men som likevel er i formuesskatteposisjon. Resultatet er at eierne må selge eiendeler og ta ut utbytte for å betale formuesskatten. Jeg kan derfor ikke skjønne konklusjonene i denne masteroppgaven.

Jeg tror masteroppgavens konklusjon er uforståelig for de aller fleste på eiersiden i norsk næringsliv. Jeg tror man må være fastlønnet professor eller ung student for å forstå at formuesskatt ikke påvirker næringslivet negativt.

Det er klart at formuesskatten tapper midler som aksjonærene og selskapene kunne brukt til å bygge ut virksomheten videre. Norske eiere diskrimineres grovt fordi utenlandske eiere av norske selskaper slipper formuesskatt. Det er aldeles ubegripelig at de rødgrønne fastholder en skatt som favoriserer utenlandsk eierskap. Skatteadvokat Anders Heieren i Arentzen de Besche uttaler til Finansavisen at han har klienter som rømmer landet og fortsetter

-Vi hiver ut kapitalistene og det er ingen god ting for Norge. Formuesskatten er med på å tappe bedriftene for kapital…

Heierens kollega Finn Eide mener det foregår en årelating av norskeide selskaper samt en uheldig «dobbeltbeskatning» fordi det også betales utbytteskatt. Over år vil en utbyttepolitikk der man tar ut mer enn man tjener for å betale formuesskatt, medføre at egenkapitalen går tapt. Utenlandskeide selskaper kan pløye overskuddet tilbake til virksomheten, mens de norske pløyer overskuddet tilbake til en rik stat.

Stoltenberg-regjeringen regner selv med et overskudd på statsbudsjettet på 380 mrd. kroner i år. 380 000 000 000 kroner! Hvorfor er det så viktig for sosialistene å fastholde en skatt som er skadelig for norsk næringsliv og norsk eierskap? Formuesskatten beregnes å innbringe rundt 15 mrd. kroner til statskassa i år. Spørsmålet er altså om butikken AS Norge skal ha 380 mrd. kroner i overskudd, eller om den må nøye seg med 365 mrd. kroner.

Formuesskatten er de rødgrønnes symbolsak. Her får de meske seg med ord som «rikinger» og «nullskatteytere». De overser glatt at eierne betaler firmaskatt, arbeidsgiveravgift og utbytteskatt. De tror det er en sikker vinnersak i valgkampen å sette opp formuesskatt på den ene siden og velferd og skole på den andre. Jeg tror imidlertid Kari og Ola Nordmann er i ferd med å gjennomskue de stoltenbergske talemåter. Meningsmålingene tyder på at nordmenn flest ikke lenger tror på et enten eller mellom formuesskatt og velferd. De ser heldigvis ut til å forstå sammenhengen mellom solide norske eiere og langsiktige, sikre arbeidsplasser.

Sosialistene vil ikke fjerne formuesskatten, for som de sier – de vil ikke gi skattelette til de aller rikeste. De vil heller «dele godene» og bekjempe fattigdommen. Sannheten er at sosialistene aldri har hatt bekjempelse av fattigdom øverst på prioriteringslista. De har følgelig ikke en strategi som vil kunne bekjempe fattigdom. Dette fordi bekjempelse av fattigdom forutsetter kapital, innovasjon og entreprenørskap som skaper arbeidsplasser, vekst og velstand. Sosialistene har alltid bekjempet rikdommen, ikke fattigdommen.

 

 

 

 

«Betaler mer i skatt enn årsresultatet» Finansavisen14. august (Kun i papirutgaven)

«Erna har rett» Finansavisen 15. august. (Kun i papirutgaven)

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂