Aker BP har gjort et lite gassfunn på Stangnestind-brønnen i Barentshavet. Funnet er på mellom 1.6 og 2.1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, men funnet er ikke økonomisk lønnsomt i dag, framgår det av en melding som Oljedirektoratet har lagt ut tirsdag.

Brønnen er boret om lag 160 kilometer sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i østlig del av Barentshavet og 290 kilometer nordøst for Vardø.

Brønn 7234/6-1 ble boret til et vertikalt dyp på 4003 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen.

Havdypet er 247 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Nordkapp, som nå skal bore pilothull i utvinningstillatelse 146 i Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør. (Oljedirektoratet)

Stangnestind-feltet nordøst i Barentshavet. Skjermdump: Miljødirektoratet

Funnet ansees ikke for å være lønnsomt per i dag, men Aker BP vil sammen med de andre rettighetshaverne vurdere funnet sammen med gjenværende prospekter i utvinningstillatelsen, skriver Oljedirektoratet.

Aker BP har en eierandel på 40 prosent i lisens 858, mens Lukoil, Petoro og Equinor har 20 prosent hver. (Dagens Næringsliv)

Naturvernforbundet protesterer

Aker BP har søkt om tillatelse til å bore en letebrønn i Barentshavet sørøst. Naturvernforbundet sammen med Natur og Ungdom, Greenpeace Norge og WWF Verdens naturfond krever at søknaden nå avvises.

– Dette må bety slutten for oljeleting i det sårbare Barentshavet. Om vi skal forhindre en katastrofal klima- og naturkrise, kan vi ikke lete etter mer olje og gass, aller minst i våre mest sårbare områder, sier nestleder Pernille Hansen i Naturvernforbundet.

Aker BPs foreslåtte boringssone ligger også ved en iskantsone, hvor varme og kalde vannmasser møtes og gir grobunn for alger, krepsdyr, fisk, sjøfugl, sjøpattedyr og isbjørn, som ifølge naturvernorganisasjonene er en «hjørnestein for livet i Barentshavet».

– Dersom Aker BP ikke klarer å levere god nok dokumentasjon på hvordan et utslipp ikke vil nå eller påvirke iskantsonen negativt, bør føre var-prinsippet tilsi at man her bør la tvilen komme naturen til gode og unngå inngrepet.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!