Riggen «Leiv Eiriksson» boret for ConocoPhillips vest for Helgeland. Foto: Ocean Rig

ConocoPhillips har gjort årets største oljefunn i Norskehavet. I brønnen «Slagugle», om lag 23 kilometer nord for Heidrunfeltet i Norskehavet og 220 kilometer vest for Brønnøysund, fant riggen «Leiv Eriksson» mellom 75 og 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Konserndirektør Matt Fox opplyser at dette er den fjerde vellykkede brønnen ConocoPhillips har boret de siste 16 månedene. Han mener funnet kan forlenge det Texas-registrerte selskapets over 50 år lange tilstedeværelse i Norge, til en lav kostnad.

“This discovery marks our fourth successful exploration well on the Norwegian Continental Shelf in the last 16 months,” said Matt Fox, executive vice president and chief operating officer. “All four discoveries have been made in well-documented parts of the North Sea and the Norwegian Sea and offer very low cost of supply resource additions that can extend our more than 50-year legacy in Norway.”  (ConocoPhillips)

Brønnen er nå plugget, og «Leiv Eriksson» er sendt på verft i Bergen i påvente av nye oppdrag, skriver Oljedirektoratet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere resultatene av funnet sammen med andre nærliggende prospekter for en fremtidig avgrensning av funnet og en mulig tilknytning til eksisterende infrastruktur i området. (ODIR)

Verken Oljedirektoratet eller ConocoPhillips antyder noe om hvordan dette funnet vil kunne innvirke på regjeringens klimatiltak.