Avgiftsbombe på biodiesel knuser Oslo-byrådets løfte om utslippsfri kollektivtransport i Oslo. Ruter må bytte tilbake til fossil diesel for å spare penger.

Ruter har bestemt at flere bussruter må bytte fra biodiesel til fossil diesel, melder Aftenposten. Det gjør de for å unngå en ekstraregning på opp mot 750 millioner kroner.

I fjor innførte regjeringen veibruksavgift på flytende biodrivstoff, og det resulterer i en avgiftsbombe for Ruter og Oslo kommune. Oslo kommune er nemlig største eier i kollektivselskapet Ruter. Drømmen om utslippsfri kollektivtransport ble for dyr.

I fjor kostet avgiftene på biodiesel Ruter cirka 33 millioner kroner. I 2021 vil regningen bli 23 ganger så stor, med en prislapp på omkring 750 millioner kroner, anslår advokatfirmaet Kluge som har skrevet et notat på oppdrag fra kollektivselskapet.

Miljøbyråd Siri Stav (MDG) vedgår at verken løftet om utslippsfri kollektivtrafikk eller det reviderte målet om fossilfri kollektivtrafikk innen utgangen av 2020 ble innfridd, og tar sikte på å gjøre kollektivtrafikken utslippsfri innen 2028 isteden.

Les og se:

I dag starter EU jobben med klimaplanen «Fit for 55»

Doc-TV X-tra: Klima som religion

Kjøp Kents bok her!