Nytt

Tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet tyder på at det er svært lønnsomt for utenlandske statsborgere å tigge i Norge: bare siden 1. mars har privatpersoner overført 42.2 millioner kroner til hjemlandet Romania.

Ada Engebrigtsen, som jobber som Nova-forsker, har gitt ut rapporten «Tiggerbander og kriminelle bakmenn, eller fattige EU-borgere?» hvor hun ser på årsakene til at rumenere kommer til Norge.

– Basert på det jeg har sett, er det lønnsomt å reise til Norge, sier Engebrigtsen til tv2.no.

Samtidig benytter utenlandske tiggere seg av kollektivtransporten i Oslo uten å betale. Ruter, som vanligvis tar et gebyr på 750,- kroner på stedet for manglende billett, lar utenlandske såkalt bostedsløse gå fordi det er tilnærmet umulig å inndrive gebyret:

– Vi har ikke noen adresse på disse utenlandske tiggerne. Det å skrive gebyr i kontrollen er bortkastet tid og penger, skriver kundebehandleren på Facebook-siden.

Kommunikasjonsrådgiver Gry Janborg i Ruter sier til osloby.no at de ikke driver med forskjellsbehandling, men de erkjenner at det er utfordrende med økningen av bostedsløse i Oslo.

– De færreste bostedsløse klarer å gjøre opp for seg på stedet. Selv om de har pass eller hjemstedsadresse på seg, er det nærmest umulig å inndrive disse bøtene, sier hun til osloby.no.