Kreditorene skal ikke kunne kreve inn for høye gebyrer. Nå innføres nye maksimalsatser for inndrivelse av pengekrav. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Regjeringen innfører lavere maksimalsatser ved inndrivelse av pengekrav. For utlegg og tvangssalg av løsøre halveres satsene.

Den nye maksimalsatsen er satt til halvt rettsgebyr, tilsvarende 586 kroner, med unntak av tvangssalg av bolig, der satsen er satt til ett rettsgebyr (1172 kroner).

– Kreditorene har hatt anledning til å kreve for mye i sakskostnader, og dette har det vært viktig for meg å rydde opp i. Regjeringen har redusert for høye gebyrer både i statlig og i privat sektor. Vi innfører nå nye maksimalsatser for å redusere skyldnerens kostnader, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De vedtatte endringene trer i kraft 1. februar 2021.

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!