En ny rapport gjennomført av Thema Consulting Group på oppdrag fra Vårgrønn og Agder Energi hevder at havvind kan gi over 50.000 nye arbeidsplasser innen 2050.

– Ingen annen ny industri i Norge er i nærheten av å ha det samme potensialet, sier Vårgrønn-sjefen.

Om egeninteresse spiller inn er uvisst, men Vårgrønn er leverandør av utstyr til vindkraftverk offshore, og skriver om seg selv på sin egen hjemmeside:

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi. Vi skal utvikle, bygge, drive og finansiere grønne energi- og infrastrukturprosjekter i Norden og Baltikum. Ambisjonen er å utvikle til sammen 1 gigawatt (GW) kapasitet frem mot 2030.

Agder Energi er også en forkjemper for «det grønne skiftet»:

Agder Energi leverer ren, fornybar energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Vannkraften vår er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med overgangen til et fullelektrisk og bærekraftig samfunn.

Rapporten hevder at disse nye arbeidsplassene ikke er avhengig av statlige subsidier.

– Vi har sett for oss områder som kan utvikles med lønnsomme prosjekter, sier administrerende direktør Olav Hetland i Vårgrønn.

– Det vi har gjort her er å fokusere på de direkte effektene av at en bygger ut havvind i Norge, mens mange av de andre rapportene har hatt et større fokus på hva som er større internasjonale marked.

Menon Economics anslo i 2019 at flytende havvind kan skape opp til 128.000 årsverk, med en forutsetning om 36 milliarder kroner i statlige subsidier.

Dette utgjør over 280.000 kroner i subsidier for hver eneste arbeidsplass.

Hvis man når målet om 60.000 årsverk innen havvind, er dette tre ganger så mange arbeidsplasser som innen fiske, fangst og akvakultur i 2018. De fleste årsverkene forventes å havne i Rogaland, Vestland, Viken, Oslo og Agder.

De fleste årsverkene er knyttet til utbygging, så dette omhandler ikke langvarige arbeidsplasser.

Rapporten bygger på stortingsmeldingen «Energi til arbeid» som ble presentert 11. juni. Klimaaktivistene i Zero er begeistret.

– For ZERO betyr denne meldingen gjennomslag for det grunnleggende i omstillingen av Norge: nok kraft til å fjerne utslipp og utvikle nye næringer, og en etterlengtet satsing på havvind, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Hetland fra Vårgrønn mener investeringsviljen er stor.

– Den store interessen for Sørlige Nordsjø II viser at investeringsviljen er betydelig og Visjon 50 GW i 2050 er realistisk – dersom myndighetene tenker klokt og langsiktig rundt tildeling og rammebetingelser.

Også Frode Alfheim fra Industri Energi er ivrig etter å komme i gang.

– En ny industri kan erstatte investeringene og sikre kompetanse som ellers ville ha gått tapt. Det er viktig at vi kjører på nå, sier Alfheim.

E24

Les også: Ny bestillingsrapport: Havvind er gullgryta i enden av regnbuen

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her! 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.