Mer enn en tredjedel av alle Nikes sko produseres i Kina, og Nike-sjefen John John Donahoe forsvarte Kina høyt og tydelig i en samtale med analytikere, torsdag kveld: – Nike er et merke som er fra Kina og for Kina.

Uttalelsen falt da han kommenterte tallene for første kvartal (fjerde kvartal iht det amerikanske regnskapsåret. Red.anm.) i en samtale med analytikere fra Wall Street.

Mr Donahoe made the comments during a discussion on Nike’s fourth quarter earnings, which showed revenues had doubled to a better-than-expected $12.3bn (£8.8bn) for the three months to the end of March. That helped it bounce back to a $1.5bn profit, from a $790m loss during the depths of the pandemic a year earlier.

The figures also showed that revenue in China rose to more than $1.9bn, but missed Wall Street expectations of $2.2bn.

Mr Donahoe kom med kommentarene under en diskusjon om Nikes inntjening i fjerde kvartal, som viste at inntektene hadde doblet seg til bedre enn forventet $ 12,3 mrd (£ 8,8 mrd) for de tre månedene til slutten av mars. Det hjalp selskapet til å vise et overskudd på 1,5 milliarder dollar, fra et tap på 790 millioner dollar i pandemiens dyp et år tidligere.

Tallene viste også at omsetningen i Kina steg til mer enn 1,9 milliarder dollar, som var mindre enn Wall Streets forventninger om et overskudd på 2,2 milliarder dollar. (BBC)

Tvangsarbeid

Donahoes forsvar av Kina sees som et forsøk på å blidgjøre Kina, både regimet og kundemassen, etter at statlige kinesiske medier tidligere i år publiserte rapporter om at Nike var bekymret over rapporter om at arbeidere fra den muslimske uighur-befolkningen i Xinjiang ble sendt på tvangsarbeid. Mer enn en million uighurer er tvangsplassert i leire i den vestlige provinsen, som står for mer enn fire-femtedeler av den kinesiske bomulls-produksjonen.

In March, Chinese state media circulated a months-old statement from Nike that expressed concern over reports of forced labour in Xinjiang. More than 1m Uyghurs are known to have been detained in the western region, which produces more than four-fifths of China’s cotton. (Financial Times)

Høye piggtrådgjerder over fabrikken i Qingdao Taekwang. Plakatene på muren der uiguriske arbeidere kommer inn og ut, og bor i sovesaler, viser kommunistpartiets propaganda som berømmer “Kinadrømmen” og “Opprettholder nasjonal ånd for å forene og gjøre hele Kina sterk.” En annen sier: “Alle etnisiteter er samlet som en familie.” Skjermdump: Washington Post

Før Kina-viruset lukket ned store deler av verden i februar 2020, skrev Washington Post en artikkel som beskrev forholdene ved fabrikken avbildet ovenfor:

The workers in standard-issue blue jackets stitch and glue and press together about 8 million pairs of Nikes each year at Qingdao Taekwang Shoes Co., a Nike supplier for more than 30 years and one of the American brand’s largest factories. They churn out pair after pair of Shox, with their springy shock absorbers in the heels, and the signature Air Max, plus seven other lines of sports shoes. But hundreds of these workers did not choose to be here: They are ethnic Uighurs from China’s western Xinjiang region, sent here by local authorities in groups of 50 to toil far from home.

Arbeiderne i standardutgaver blå jakker syr og limer og presser sammen rundt 8 millioner par Nike-sko hvert år hos Qingdao Taekwang Shoes Co., en Nike-leverandør i mer enn 30 år, og en av det amerikanske merkets største fabrikker. De lager par etter par med Shox, med sine fjærende støtdempere i hælene, og signaturen Air Max, pluss syv andre linjer med sportssko. Men hundrevis av disse arbeiderne har ikke valgt å være her: De er etniske uigurer fra Kinas vestlige Xinjiang-region, sendt hit av lokale myndigheter i grupper på 50, for å slite langt hjemmefra.

Nikes aksjekurs steg med 14 prosent etter at børsene stengte i USA, torsdag kveld.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.