Det legges merke til at nøytrale Sveits etter en lang prosess bestemte seg for F-35. Enkelte har ment at dette flyet er både for dyrt og dårlig for Norge.

Valget av nye jagerfly har vært et omstridt tema i mange land. Her i Norge ble det brukt mange år på å evaluere ulike alternativer, før man bestemte seg for det amerikanske F-35.

Mange har vært kritiske til valget, og det er blant annet blitt argumentert med at F-35 er for dyrt både i innkjøp og drift. Det ble hevdet at Norge ville vært bedre tjent med eksempelvis det enklere og rimeligere svenske Gripen. Det ble argumentert godt for både Gripen og eksempelvis Eurofighter.

Hva som er det beste valget, finnes det neppe noen fasit på før flyene eventuelt får prøvd seg i reelle krigshandlinger, noe man naturligvis håper aldri vil inntreffe.

I tillegg til flyenes teknologiske egenskaper og kvaliteter, var det også et moment for Norge at kjøpet av F-35 bidro til å styrke de politisk-militære relasjonene med USA, Norges viktigste sikkerhetsgarantist.

F-35 i luften. 

Det norske luftforsvaret er i dag i full gang med å fase inn F-35, og norske piloter har uttrykt at de er imponerte over det nye flyet.

En rekke erfaringer som nå gjøres med F-35 ulike steder i verden, bidrar også til å forbedre den allmenne oppfatningen av flyet.  Eksempelvis har Israel rapportert om gode operative erfaringer med sin noe modifiserte versjon (F-35 Adir). Israels vurdering i slike spørsmål tillegges alltid vekt, siden nasjonen mer eller mindre befinner seg i en permanent krigstilstand.

Nylig ble det også kjent at det nøytrale Sveits har valgt F-35. Dette skjedde etter en lang og møysommelig prosess.

Tu.no har skrevet om saken:

Det som ses på som en overraskende beslutning, skal være tatt: Sveits er på vei inn i klubben sammen med blant annet Norge og kommer til å kjøpe nye kampfly av typen F-35.

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) avslørte dette mandag, og de skal ha fått bekreftet fra tre uavhengige kilder at forbundsrådsavgjørelsen er rett rundt hjørnet.

Ifølge den sveitsiske kringkasteren har F-35 gjort det klart best i evalueringa, både økonomisk og operasjonelt.

Avgjørelsen skal ha vært basert på blant annet dette:

SRF påpeker at det eneste femtegenerasjonskampflyet i konkurransen har et teknologisk fortrinn. I tillegg har tvilen om at F-35 egner seg til å forsvare et lite fjelland som Sveits, fordunstet i løpet av evalueringsprosessen.

Når det gjelder økonomi, trekker kanalens kilder fram simulatoren, som muliggjør mer avansert trening på bakken, samt at det visstnok vil være mulig å få flere F-35 enn andre jagerfly for budsjettet på 6 milliarder franc, tilsvarende cirka 57 milliarder kroner.

I fjor høst sa sveitserne ja til å kjøpe nye kampfly, med knappest mulig margin i en folkeavstemning, skriver Tu.no.

Avisen fortsetter:

I den sveitsiske konkurransen deltar også Frankrike med Dassault Rafale, Tyskland med Airbus Eurofighter Typhoon og USA med Boeing F/A-18 Super Hornet.

Det opplyses at også svenske Gripen har vært inne i bildet, det flyet en del mente (og fortsatt mener) Norge burde ha satset på. Faktisk ble Gripen opprinnelig valgt av Sveits, et valg man senere har skrinlagt.

For Norge og andre land som tidligere har gått for F-35, er det antagelig en kjærkommen bekreftelse at Sveits nå faller faller ned på samme beslutning.

Dette også i lys av at Sveits har svært få, om noen, politiske bindinger de ivaretar gjennom dette valget.

Få sommerlektyren i hus: 

Kjøp Asle Tojes bok her!


Kjøp Ruud Koopmans bok her!