Dersom forslaget vedtas, vil arbeidsgivere i staten ha mulighet til å pålegge ansatte i bestemte stillinger å registrere sine verv og økonomiske interesser.

– Det er viktig at befolkningen har tillit til statsforvaltningen og den enkelte statlige virksomhet. Det bør ikke kunne stilles spørsmål ved om ansatte i sentrale stillinger i staten har bindinger eller særinteresser når de behandler saker, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Astrup understreker at en registreringsplikt kun kan pålegges når det er nødvendig, slik at det ikke blir et uforholdsmessig inngrep i statsansattes privatliv.

Registrerte opplysninger vil være tilgjengelige gjennom innsyn etter offentleglova hvis forslaget vedtas.