Irans eneste atomkraftverk i Bushehr ble søndag midlertidig stengt som følge av en teknisk feil, ifølge myndighetene i landet.

Inntil videre er kraftverket i byen Bushehr koblet fra strømnettet. Hva slags tekniske feil det er snakk om, er ikke blitt opplyst. Tavanir sier nedstengningen vil vare tre-fire dager.

Innbyggerne i Iran ble søndag oppfordret til å senke strømforbruket på grunn av høye temperaturer og begrenset produksjon som følge av reparasjoner på atomkraftverket i Bushehr. (NTB)

Irans atomanlegg har gjentatte ganger blitt gjenstand for branner og sabotasje, som det antas at Israel har stått bak.

Last month, a massive fire broke out near the Islamic Republic’s only functioning nuclear power plant in Bushehr. Last July, the city of Bushehr saw another large fire break out at the Delvar Shipyard.
In addition to the fires plaguing the plant, Iran said in March that Bushehr could stop operating this year altogether as the country struggles to keep the unit running due to financial troubles caused by American sanctions, the semi-official Iranian Students’ News Agency (ISNA) reported.
I forrige måned brøt det ut en massiv brann nær Den islamske republikkens eneste fungerende atomkraftverk i Bushehr. I juli i fjor opplevde byen Bushehr en ny stor brann ved Delvar-verftet. I tillegg til brannene som plager anlegget, sa Iran i mars at Bushehr kunne slutte å operere i år helt siden landet sliter med å holde enheten i gang på grunn av økonomiske problemer forårsaket av amerikanske sanksjoner, rapporterte det semi-offisielle iranske studentenes nyhetsbyrå (ISNA) ).(Jerusalem Post)

Nedstengningen kommer dagen etter at Ebrahim Raisi, dommeren som også er kjent som «bloddommeren», ble valgt til ny president i Iran, og samme dag som forhandlingene om en gjenopptagelse av den internasjonale atomvåpenavtalen med Iran ble gjenopptatt i Wien.

In the first reaction from Washington to ultraconservative cleric Ebrahim Raisi’s election win, a State Department spokesperson said “Iranians were denied their right to choose their own leaders in a free and fair electoral process.”

I den første reaksjonen fra Washington til den ultrakonservative geistlige Ebrahim Raisis valgseier, sa en talsperson for utenriksdepartementet at «iranere ble nektet sin rett til å velge sine egne ledere i en fri og rettferdig valgprosess.» (Times of Israel)

Til tross for utviklingen i Iran, vil Biden-administrasjonen fortsette de indirekte forhandlingene med Iran.

The United States will nonetheless continue indirect talks with Iran on the US rejoining the 2015 nuclear accord that Donald Trump abandoned, the spokesperson also said.

US to press on with Vienna nuclear deal talks after Raisi win (Times of Israel)

Les også:

– Iran kommer aldri til å få bomben, Israel vil aldri tillate det

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂