Våre samfunn har ingen fiender. Det er tankefeil å snakke om «fiender». Selv Iran anstrenger den norske utenriksministeren seg for å holde «dialog» med.

– Vi har registrert resultatet av presidentvalget i Iran og notert oss den lave valgdeltakelsen. Vi ønsker å ha et best mulig bilateralt forhold og opprettholder dialog også i vanskelige tider. Iranske myndigheter er godt kjent med norske synspunkter, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet til NTB.

Har ordet «dialog» noen mening i forhold til regimet i Iran? Nei. Dialog er blitt en trossetning, et aksiom. Slik har Søreide noe til felles med mullahene, som også lever etter aksiomer. Det kan de ha dialog om.

Faktisk er det en merkelig berøring mellom woke-politikere og islamister. De styrer begge etter et kart de har i hodet som bare de kan se. Det er frakoblet virkeligheten. Slik glir også Søreide og Erna lenger og lenger bort fra vanlige folks hverdag.

Til tross for at dialog går som en rød tråd gjennom alt de gjør, har denne kulturen en vrangside: Den er overbevist om at den har fiender. Det finnes ingen nyanser: Enten er du mot meg eller så er du for meg. Dialogfolket krever deg fullt og helt. Slik viser de at de har mye til felles med religiøse. Du er enten for eller mot, og alt imellom er av det onde.

Det idealistisk overspente kommer til uttrykk i at Kina ikke må utpekes som ansvarlig for viruset og dets spredning. Selv Hamas fortjener sympati og likestilling med Israel, derav kravet om proporsjonalitet.

Det finnes bare én Satan: Det hvite USA. Vår egen kultur.

Dette er mest aggressivt i USA, og Biden-administrasjonen legger opp til en politisk forfølgelse som kan få uante følger.

Men Søreide og Erna ser det ikke. De er fully on board. Overbevist om at Biden, Obama og Hillarys USA står for equality.

At det i virkeligheten betyr det motsatte, er de ikke i stand til å fatte. De har ikke kommet til den aggressive fasen som woke-eliten i USA.

Men det kommer nok.

Videoen blir mest sannsynlig tilgjengelig en gang før kl. 20.30, når den blir ferdig prosessert på Rumble.