Det slo meg ved synet av menneskemengden som feiret at Benjamin Netanyahu var borte, at dette handlet om noe mer. Bibi kom godt ut av det med Trump. Er det selve mannsrollen som har forandret seg og blitt feminin slik at «gamlekara» ikke lenger tåles.

Trump fikk jo tømt billass på billass med skit over seg.

Men han er bare den siste i en lang rekke. Det begynte med Margareth Thatcher og Ronald Reagan. Thatcher var for pågående til at sentrum-venstre kunne godta henne. Hun provoserte sosialistene i EU og partikolleger synes hun var for dominerende.

Politikken har ikke lenger plass for politikere med stort format. Man vil gjerne hugge dem ned.

Ronald Reagan ble fremstilt som en undermåler som bare spiste godteri. Under ham mistet norske medier grepet på USA. I stedet overtok anti-amerikanismen.

George Bush ble fremstilt som cowboy og denne stereotypen ble brukt til å nedkjøre politikere man ikke likte. Det mediene ikke forsto var at de selv ble gradvis dummere. Da Trump slo knockout på eliten fikk de sjokk.

Trump ble deres besettelse. De fremstilte ham som alt de ikke likte ved en mann.

G7 og NATO-møtet feirer den nye enheten over det de tror er hans politiske grav. Selv er de blasse, ubetydelige politikere som mer og mer ligner en nomenklatura, en privilegert elite slik det var i det gamle Sovjet.

I sinn og skinn er de uegnet til å lede. Det vil bli mer og mer synlig.

Den feminiserte mannen og det feminiserte systemet har ingenting å stille opp mot den voldskultur som folk fra MENA-landene har med seg. Domstolene tror på å være snill og begår dermed en enda større urett, mot ofrene og potensielle nye ofre. Øyvind Thuestad ser dette utspille seg i rettssalene daglig.