68’erne nekter å dø. De representerer den evige ungdom. De iscenesatte seg selv som opprørere mot tyranni i kamp for frihet og rekapitulerer disse mytene i dagens politikk selv om det ikke finnes noe holdepunkt for dem. 68’erne lever i fantasiens verden.

Trump ga dem et sjokk som de ikke blir ferdig med. Styrt av Obama og hans folk tar de sikte på å fullføre den transformasjonen av Amerika som Obama varslet før han ble valgt. De har hatt hjelp av eksperter på politiske revolusjoner.

Spørsmålet er hvor samkjørte de har vært. Har Obama vært klar over Faucis samrøre med kineserne? Fauci var ikke alene så svaret er sannsynligvis ja. Byråkrater i  amerikansk UD sørget for å legge lokk på granskningen av virusets opphav.

Slik skapes en pøl som bare stinker mer og mer. Det er nesten ufattelig at Fauci kan si at han er vitenskapen, når han minner mer og mer om et Frankenstein-monster.

Katta er ute av sekken og selvskrytet tjener til å understreke hans skyld.