UNHCR var Danmark skrinlegge planene om asylsentre i utlandet, hvor migranter og flyktninger kan søke om å få komme til Danmark. FN mener det bryter med de internasjonale konvensjoner Danmark har sluttet seg til.

Overnasjonale organ vil ha mest mulig åpne grenser.

FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) representant Henrik Nordentoft sier at ideen er i strid med prinsippene som det internasjonale flyktningsamarbeidet bygger på.

Utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye har tidligere opplyst i Folketinget at regjeringen er i dialog med fem til ti land om de kan huse et slikt senter.

FN og EU er enige om å bekjempe forsøk på å bevare kontroll med nasjonale grenser.

Tesfaye skrinla også planene om et nytt utreisesenter i Danmark denne uken. Det er stor lokale misnøye med Kærshovedgaard i Midt-Jylland. Tesfaye ville flytte senteret til Langeland, men der reiste lokalbefolkningen seg. Tesfaye måtte til slutt stikke halen mellom bena. Asylsøkerne som skal returneres forbli på Kærshovedgaard, nærmest til evig tid, for det er i praksis svært vanskelig å få dem returnert.

 
Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.