Under arbeidet med både podcast og TV oppstår en prosess: Vi vil gjerne binde sammen det som skjer i USA og i Skandinavia. De samme narrativer står overfor hverandre. Eller rettere: En offisiell versjon og en sann journalistisk, som er ute etter nyanser og variasjoner.

Folk er sulte på kunnskap og opplysning, slik at de kan danne seg sin egen oppfatning.

Mark Levin snakket i natt på Hannity om at Demokratene har fått en antisemittisk fløy som Biden ikke tør ta et oppgjør med. Det var forslag i Representantenes hus mot Hamas, men den fikk ikke flertall.

I borgerskapets glansperiode sto anstendigheten høyt i kurs. Vår nye elite omgir seg med en ny anstendighet som den forsøker å påtvinge alle andre. Det må være gamle 68-reflekser som våkner i undertegnede. Var det noe vi ikke tålte så var det falsk anstendighet. Dagens anstendighet er falsk, tvers i gjennom. Når den får motstand blir det skjærende klart.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.