Bilde: Garde Eide Einarsson representerer, det politisk-estetiske prosjekt som er typisk for dagens kunst. Den er grenseløs, dekonstruerende av tradisjonelle fellesskap. I installasjonen på AROS i Århus har han samlet tøyrester fra en flaggfabrikk. Det skal få oss til å tenke over forholdet mellom stofflighet og symbol. Men sier samtidig noe om Einarssons  forhold til nasjonalisme. Kunsten har beveget seg fra det eksplisitt politiske, hvor man brente flagget, til å «oppløse» det som symbol. Kunstens prosjekt er derfor parallell med det politiske prosjekt: Dekonstruksjonen av det kjente og tradisjonelle, både fellesskap og, deres verdier. 

To små redaksjoner har et nedslagsfelt som overrasker de etablerte mediene. Det får NTB til å spørre statsministeren i Norge hva hun mener om at Document.no og rights.no flyr høyt på statistikken over de mest leste sakene på sosiale medier. Hun svarer: – Jeg skjønner at noen prøver å tegne et bilde som ikke eksisterer, sier Solberg til NTB.

«Bildene» er splittende og motvirker fellesskapet, hun, Erna Solberg, forsøker å skape.

Her løftes Document.no og HRS opp i rollen som opposisjonen i landet. Den rollen gir oss luft under vingene, men er samtidig en sørgelig beskrivelse av tilstanden i kongeriket. Den rådende konsensus orker ikke forholde seg politisk til dagens problemer, kun moralistisk.

Dette er den nye konfliktlinjen: Bildet vi tegner av virkeligheten er falsk, og det insinueres at det er gjort i vond mening. Annerledes kan ikke statsministerens ord tolkes. Det er m.a.o vår skyld at samfunnet polariseres. NTB spør ikke: – Mener du at sakene de skriver om er oppfunnet eller overdrevne?

Mediene stiller ikke de spørsmålene, for NTB ønsker like lite som Solberg, å forfølge problemstillingen, da må de bli mer spesifikke, og det er å bevege seg ut i et minefelt. I stedet velger de å bekrefte hverandre i at de tilhører De anstendiges parti. Det er et nytt stort parti om omfavner alle som betyr noe i Norge, bortsett fra deler av Fremskrittspartiet. De usikkelige i FrP er greie å ha når man skal flå noen og spikre skinnet på låveveggen eller ha noen å forvise til skammekroken.

Hva skjer da med den politiske debatten?

De anstendige dyrker sitt revir, men er i økende grad irrelevant i forhold til hva som skjer «der ute». Når det gjelder hva som skjer langt borte synes ikke De anstendige å bry seg i det hele tatt. Migranttrafikken over Middelhavet figurerer ikke høyt på medienes rankingliste. Men en voksende del av opinionen har forstått at dette er problemer som slår inn i vår hverdag og at det handler om en fundamental mangel på evne til styring. Det gjør folk skremt. Med rette.

Parallelt med polarisering skjer en fragmentering av opinionen. En voksende del har forstått at de ikke får vite hva som virkelig skjer gjennom de etablerte mediene, det er for mye som ikke rapporteres, og når mediene innimellom  gjør en hederlig jobb, tør de ikke trekke konsekvensen av hva de selv rapporterer. De har slått av den kognitive funksjonen.

Men når mennesker værer fare begynner de å prioritere annerledes. Da blir det mindre plass til tidtrøyte og underholdning. Det forstyrrer konsentrasjonen. Document.no og HRS er også en opplæring og innføring i hva som virkelig betyr noe, og vi «sier» til folk at vår livsform er truet.

Det blir man «ked af» som danskene sier. Det er forstemmende. Men sannheten er likevel bedre enn løgnen, selv om den har en bitter smak.

Momentum

De etablerte mediene er blitt som Erna Solberg: Frustrert over vår medgang. Grunnen er enkel: Hvis Document.no og HRS får mange lesere skapes et politisk momentum som De anstendige ikke har kontroll over. Det er dette de frykter mest av alt. Da kan det nemlig hende at De anstendige kan bli tvunget til å endre kurs og noen kan sogar bli skiftet ut.

I stedet for å innrømme dette faktum velger De anstendige å sverte Document.no og rights.no. Det er nedrig,, simpelt. Erna Solberg og NTB vet godt at vi ikke finner på storyene som gjør det godt. Hvis vi det hadde gjort hadde de blitt plukket ned med en gang.

Men det er blitt De anstendiges foretrukne metode å svine til politiske motstandere. Det kalles hykleri og er ikke pent. Den dagen folk gjennomskuer skuespillet mister De anstendige troverdighet og folks tillit. Det er det som skjer nå.

Som demokrater bekymrer vi oss over De anstendiges svekkede stilling. Det er demokratiet som svekkes.

Vi klarer å skille funksjon og person. Vi peker på løsninger: All forandring forutsetter opplysning og åpen debatt. De anstendige gjør ikke det. De velger i stedet å personliggjøre at ubehagelig informasjon kommer frem. Det er et tarvelig spill og Erna Solberg bør som statsminister være klar over at det er å utpeke syndebukker. De anstendige vil ikke innrømme at de utpeker noen få mennesker som «skyldige». Det er å fri til aggresjonen og hatet både på venstresiden og blant muslimer. Slike hatdrap har allerede forekommet både i Paris og i Linz. I Paris ble en jødisk kvinne kastet ut av balkongen i sin egen leilighet av naboen til ropet av Allahu akbar. I Linz ble et eldre ektepar drept av en muslim som hatet Frihetspartiet.

Demontere

Det hagler jihad og overgrep over Europa. Europeerne begynner å se hva islam bringer med seg: Kaos. De vet at menneskene kommer fra land som er i kaos. De ser tendenser til det samme kaos her.

Pene mennesker trives best sammen med andre pene mennesker, i miljøer der de kan bekrefte hverandre i at verden består av slike som dem.

Men de samme pene menneskene kan ikke både demontere samfunnet slik det ble bygget opp og samtidig fortelle folk at «nu går alt så meget bedre». Det er denne doble rollen og benektelsen av den som blir for mye for mennesker.

Vektløs

Politikerne har trukket opp stigen etter seg og synes løsrevet fra hva som skjer. Det gjør ikke inntrykk på dem. Høyres Kristin Ørmen Johnsen sto på talerstolen i Europarådets parlamentarikerforsamling sist uke:

– Innvandring har blitt et veldig negativt begrep, hvor det kobles med at velferdsordningene våre blir utnyttet, med parallellsamfunn og mer kriminalitet. Vi fokuserer altfor mye på problemene, sier Ørmen Johnsen som mener vi er helt avhengig av mer arbeidskraft:

– Vi har en aldrende befolkning i Norge og Europa. Det fører til at vi trenger arbeidskraft fra innvandrere i blant annet helsesektoren. Vi må begynne å føre en annen retorikk og se på mulighetene som migrasjon fører med seg. Sannheten er at det bringer med seg positive kulturer og er nødvendig for arbeidslivet, og vi må anerkjenne deres kompetanse, sier hun.

Slik taler en representant for De anstendiges parti. Det er som statsminister fra dette partiet Erna Solberg besøker Valhall på eid-festen, og selvfølgelig blir flere fra dette partiet provosert og krenket over at noen våger å si at hun gjør seg til islamistenes statsminister. Det er simpelt og billig. Erna Solberg er anstendig,

Men det er også det eneste hun er.

Ansvarsfraskrivelse

Når hun som statsminister samtidig administrerer oppløsningen av det norske samfunnet har hun et enormt behov for ansvarsfraskrivelse. Det samme har NTB som unnlater å rapportere.

I fjor sommer var det terroren i Tyskland. I år har det vært bilbrannene i Oslo. Folk forstår selv om mediene ikke vil.

Når det på én måned brenner 40 biler i en liten by som Slagelse på kysten av Vest-Sjælland, er det noe som skjer. Da er ikke fenomenet begrenset til Malmø. Og det er dette som skremmer folk. De forstår at det sprer seg.

Vi tror Erna Solberg og resten av De anstendiges parti aner sammenhengen, men er for feige til å innrømme den. Da kan de bli nødt, enten til å gjøre noe, eller innrømme sin maktesløshet. Det er det verste politikere vet. Da er utfallet gitt: De må gå av.

Mediene gjør normalt denne oppgaven i et demokratisk samfunn. Men nå lever vi ikke lenger i normale tider.

Document.no må derfor fortsette arbeidet og fylle rollen som opposisjonen, sammen med rights.no, og har som eneste nettsted uten statlig støtte et ufravikelig behov for lesernes støtte.

Vi går til oppgaven med ydmykhet.

 

Vis din støtte ved å gi oss bidrag til vår konto 1503.02.49981, gi oss en gave via Vipps 13629 eller overfør til paypal@document.no.

Hver eneste krone blir brukt på best mulige måte. Tusen takk til de av dere som allerede bidrar. Uten dere – intet Document.no.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂