BLM-aktivisten Sasha Johnson, som ville defund politiet, kom i kryssild mellom to rivaliserende gjenger i London. Hennes støttespillere sa at hun hadde mottatt mange drapstrusler, men politiet kan fastslå at hun var et tilfeldig offer som ble truffet da et gjengmedlem forsøkte å skyte et medlem fra en rivaliserende gjeng.

Scotland Yard sier at det ikke var noe hold i de truslene som hun hadde mottatt.

Håpet om å slå politisk mynt på hendelsen kan derfor legges dødt.

I en artikkel med tittelen «Hva er det egentlig Black Lives Matter vil?» i The Times ser vi hvor naivt grunnlaget for deres «revolusjon» er. En av lederne for den britiske delen av bevegelsen, sosiologistudent Adam Elliott-Cooper, sier at de jobber mot nedleggelse av politi og fengsler.

“Our politics are the politics of abolition. This doesn’t mean we’re going to close every prison tomorrow and sack every police officer the next day. What it does mean is that we want to make abolitionist reforms, which work towards this vision of a world in which police and prisons are obsolete.”

En annen av lederne, Bianca Ali (29), tror ikke på noen reform innen politiet. «Abolition needs to happen, I hope to high God it does», sier hun. Ali mener at all kriminalitet skyldes mentale helseproblemer. Hvis du fjerner politiet, vil kriminaliteten synke, mener Ali. Pengene som spares, vil hun skal gå til psykisk helsehjelp for «svarte og brune mennesker». Dette må i tillegg ledes av «svarte og brune mennesker», så vi kan bli forstått av våre egne, som hun sier.

“Every crime stems from mental health. If you take away the police, the crime rates will drop. Take the money and put it into mental health services for black and brown people, run by black and brown people, so that we can be understood by our own kind.”

Daily Mail

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.