«Det å utstyre personer med negativ antigentest med sertifikat innebærer derfor å gi en rekke smitteførende personer fullt spillerom«, skriver Norges største laboratorium, Dr. Fürst, i sitt høringssvar til regjeringens forslag om et eget vaksinesertifikat.

Svaret fra Dr. Fürst medisinske laboratorium, som står for 15 prosent av covid-testene i Norge, er kort men fullt av medisinsk-faglige innvendinger:

  • Medisinsk faglig er det merkelig at svar på antigentester gir grunnlag for sertifikat
  • Antigentester gir upålitelige resultater
  • Det å utstyre personer med negativ antigentest med sertifikat innebærer derfor å gi en rekke smitteførende personer fullt spillerom

Regjeringens høringsnotat om et eget vaksinesertifikat fikk mer enn 9000 svar innen fristen gikk ut ved midnatt, natt til torsdag. De aller fleste svarene kom fra privatpersoner og var sterkt avvisende til forslaget, noen med sterk ordbruk:

– Vi har mottatt enkelte uttalelser som er av mindre hyggelig karakter og enkelte som er innsendt under falskt navn. Det er en høy terskel for å unnlate å publisere høringsuttalelser. Dersom vi finner direkte trusler eller hatprat vil vi vurdere å anmelde det, understreker statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.

Dr. Fürst medisinske laboratorium anbefaler at myndighetene bruker antistoff-tester som måler immunglobulin-nivåene, fremfor antigentester.

Immunglobuliner (Ig), også kalt antistoffer eller gammaglobuliner, er proteiner som binder til smittestoffer og bidrar i bekjempelse av infeksjoner. Immunglobuliner virker som et bindeledd mellom et smittestoff og bestanddeler av immunforsvaret, og kan dermed forsterke immunforsvarets evne til å drepe smittestoff. (Store norske leksikon)

De stiller seg uforstående til at myndighetene ikke benytter seg av antistofftester som IgG, den foretrukne immunglobulinklassen ved bakterie- og virusinfeksjoner:

Derimot bør personer med positiv antistofftest (IgG) kunne få sertifikat. Antistofftester er brukt i mange år for å påvise immunitet mot en rekke infeksjonssykdommer. Hvorfor det ikke kan brukes for covid-19 er ikke til å forstå. IgG-testene gir pålitelige resultater.

Korona og vaksinesertifikat var et av temaene i onsdagens Dagsorden, som kan sees her, på YouTube eller Rumble.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.