Foto: Google Maps.

Salafist-organisasjonen Islam Net trenger åpenbart tilgang på fasiliteter for skytetrening. Ellers var det vel ingen grunn til at de skulle sikre seg nettopp den eiendommen som huser Norges mest moderne innendørs skytebane, Oslo Skytesenter. Eller hva? Men dette har Islam Net fått til via en avlegger ved navn Iman Aktivitetssenter.

Nå er nok naiviteten neppe stor nok i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til at man lukker øynene for de muligheter som åpner seg, dersom Willy Røgeberg skulle si farvel til sitt dyrebare treningssenter i den øvre del av Groruddalen.

Fra Røgeberg til Qureshi
Røgeberg, som er sønnesønn av den berømte norske skytterlegenden med samme navn, eier og driver Norges største og mest moderne skytesenter i en årrekke. Senteret ligger på eiendommen Haavard Martinsens vei 5. Styret i aksjeselskapet med samme navn består av Inshaallah Qureshi (leder), Said Moqim Bani Hashem og Zeshan Ullah Qureshi. Daglig leder er Said Moqim Bani Hashem.

Leder av Islam Net er Fahad Qureshi. Han og hans familie er dypt involvert i eiendommen, hvor skytesenterets bygning inngår.

Skytesenteret «er ikke solgt»
Oslo Skytesenters Willy Røgeberg understreket i en samtale jeg nylig hadde med ham at han ikke har solgt skytesenteret, hverken til denne grupperingen eller til noen andre.

Spørsmålet som da straks reises er hva som vil skje med senteret når Haavard Martinsens vei AS iverksetter sine planer om et tros- og aktivitetssenter «for ungdom». Inntil videre er Røgeberg leietager i bygningen, som altså inngår i Qureshi-gruppens samlede eiendom på nevnte adresse. Og hva vil skje dersom denne gruppen, representert ved Iman tros- og aktivitetssenter, ønsker å bruke bygningen til eget formål.

Det er på ingen måte en overdrivelse å karakterisere skytesenteret som Norges mest moderne innendørssenter for skyttere. Dersom Iman-senteret ikke overtar, må eiendommens eiere søke om å oppføre et nybygg, hvilket ikke er noen overveldende sannsynlig mulighet.

Men skytesenteret blir stående
Hva gjenstår da for salafistene? Jo, det som gjenstår er å overta Røgebergs eminente skytesenter – selvfølgelig uten våpenforretning og en del andre innslag av sikkerhetsmessig sårbar art.

Så hva er problemet med det? Jo, problemet er at selve skyteanlegget ligger der, med femten standplasser, innendørs riflebane, en 25 meter lang pistolskytebane, skivestativer og alt som hører med til treningsbanen, som også Oslo Politidistrikt har hatt gleden av å la sine folk benytte, blant dem mange fra etatens spesialavdelinger.

Ungdom vil gjerne lære seg skyting
Må så hele stasen vekk, slik at bare ytterveggene står igjen? Neppe.

Selvsagt kan ungdom ha glede av å lære seg skyting? Eller? Problemet er bare at ungdommen i så fall må lære det i ordinære pistolklubber eller skytterlag. Salafistene i Islam Net kan – enn så lenge – ikke skryte av at de rår over noen av delene. Det kan imidlertid endre seg. Man må undres på hvorfor nettopp denne eiendommen ble valgt. Var det ingen andre å velge mellom?

PST gir råd til myndighetene
Talsmann Martin Berntsen i PST sier på forespørsel om saken at de gir råd til regjering og kommuner. Han vil ikke kommentere om det så langt er gitt noen råd angående eierskapet til Oslo Skytesenter. Men man har grunn til å anta at PST følger nøye med i sakens videre utvikling.

Vil Iman senter søke omregulering?
Heller ikke Oslo kommune har tatt standpunkt. Pressekontakt Øyvind Topp Arum ved byrådslederens kontor svarer dette:

«Oslo kommune er gjort kjent med at det gjennomført et salg av eiendom mellom to private parter. Det er foreløpig ikke søkt om omregulering av denne tomta, så denne saken er ikke på kommunens bord. Kommunen har altså ikke noen formell rolle på det nåværende tidspunkt.»

Eiendomsutvikler Rune Borknes, som sto for salget til nåværende eiere i oktober i fjor, sier at to leietakere ble berørt av transaksjonen da Haavard Martinsens vei 5 AS ble solgt. Den ene av dem er Willy Røgeberg i Oslo Skytesenter.

Borknes hadde hånd om eiendommen i fem år, men måtte gi opp under koronakrisen og selge ut.

Strenge begrensninger
For Islam Net eller Iman tros- og aktivitetssenter vil det ikke være noen enkel sak å skulle oppnå polititillatelse for å drive en skytebane, om noen av dem skulle ønske dette, sier Borknes. De sikkerhetsmessige restriksjonene er svært strenge, legger han til.

Imidlertid er det god grunn til å feste større lit til ordinære, norske, tradisjonsbundne skytterlag og pistolklubber enn til eiere med salafi-tilhørighet og fingre som gjennom tidene har gravd seg dypt inn i islamistisk voldskultur. Det er i det hele tatt en gåte at noen i det hele tatt vil ha noe som helst med salafister å gjøre, hva et skytesenter og skytetrening angår.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.