Nytt

Oslo universitetssykehus, Ullevål. Foto: Mahlum / Wikimedia.

Ullevål sykehus i Oslo har fått et utbrudd med mutert virus på ortopedisk avdeling. Sykehuset vil komme med informasjon om omfanget senere.

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus bekrefter utbruddet overfor VG.

– Vi jobber med utfordringene dette gir oss og med å få ut informasjon, sier han.

Pressevakten understreker at sykehus også er berørt når det er et høyere smittetrykk i samfunnet generelt.