Oslo universitetssykehus har lagt ut sensitive personopplysninger om flere pasienter. Her fra Ullevål sykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo universitetssykehus la ut pasienters navn og personnummer sammen med informasjon om psykiatri, abort, barnevern og kreft, ifølge NRK.

I flere tilfeller gjelder dette taushetsbelagt informasjon, og slike opplysninger har ligget åpnet i sykehusets offentlige postliste i flere år, skriver NRK.

Blant annet er 60 personer navngitt i saker der barnevernet er involvert, deriblant bekymringsmeldinger, og over 20 pasienter ved psykiatriske avdelinger er navngitt. En kvinne som har søkt om abort er også identifisert.

De fleste rammede er pasienter, men også deres familiemedlemmer og sykehusansatte er rammet.

Tidligere er det kjent at helseforetaket i 275 tilfeller la ut navn og/eller personnummer i sin offentlige postjournal. Lekkasjen av de sensitive helseopplysningene har sammenheng med dette.

Direktør Geir Teigstad ved Oslo sykehusservice har ansvar for avdelingen der lekkasjen kom fra. Han sier menneskelig svikt er årsaken.

Ifølge direktøren er det metadata som er lagt ut, altså navn, personnummer og avdelingen pasienten var innlagt på, samt overskriften på korrespondansen.

– Og om overskriften da inneholder for eksempel «bekymringsmelding», så vil det kanskje fremkomme der, sier Teigstad, som beklager det som har skjedd.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.