Notert

Kripos-sjef Kristin Kvigne lovpriser samarbeidet. Foto: Ryan Kelly / NTB

Kripos har siktet 21 personer som følge av en stor internasjonal politioperasjon mot organisert kriminalitet.

Siktelsene omhandler to forskjeller sakskomplekser, opplyser Kripos. Det er også tatt beslag i flere typer narkotika, våpen og to håndgranater.

– Operasjonen og resultatene viser viktigheten av både internasjonalt politisamarbeid, og samarbeidet mellom politidistrikter og særorgan, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne i en pressemelding.

– Vi kan samtidig ikke utelukke at flere personer blir siktet i eksisterende eller nye sakskompleks, basert på informasjonen vi har fått gjennom operasjonen, fortsetter han.

Operasjonen har vært rettet mot organiserte kriminelle nettverk i en rekke land ved å lese av krypterte meldinger mellom tunge kriminelle.

Ifølge Kripos har samarbeidet avdekket straffbare handlinger og nettverk i Norge som det hadde vært vanskelig og ressurskrevende å avdekke på egen hånd.

Etterforskningen har vært rettet mot EncroChat og EncroPhone, som tilbyr avansert kryptert kommunikasjon mellom brukere, som ifølge Europol og Eurojust i stor grad har vært organiserte kriminelle. På verdensbasis hadde tjenestene rundt 60.000 brukere, ifølge britiske National Crime Agency (NCA).

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!