Politidirektoratet opplyser at begrensninger i systemene gjør at det per i dag ikke foreligger planer om å utarbeide årlig statistikk om maktbruk overfor barnevernsbarn. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil ikke be dem skaffe oversikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Justisministeren vil ikke be politiet få oversikt over maktbruk i barnevernssaker, men får kritikk fra opposisjonen som tirsdag fremmer forslag i Stortinget.

Stavanger Aftenblad skrev tidligere i februar at politiet i løpet av ett år utførte 2.800 oppdrag for, eller i tilknytning til barnevernet.

Barneombudet sa forrige uke at det haster med å få oversikt over oppdragene.

– Menneskerettighetene slår fast at myndighetene skal ha systematisk kontroll med alvorlig maktbruk overfor borgerne, sa barneombud Inga Bejer Engh.

Arbeidskrevende å få oversikt, blir ikke prioritert

Politidirektør Benedicte Bjørnland ville ikke prioritere å få statistisk oversikt over politioppdragene mot barn, fordi deres «loggføringssystem er gammelt, og sammenstilling av informasjon krever en betydelig manuell jobb».

Flere stortingspolitikere sendte Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) spørsmål om saken. I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) pekte Mæland på begrensninger i politiets systemer.

Hun svarte at Politidirektoratet «er i gang med et arbeid som ser nærmere på hvordan de kan øke bevisstheten og kompetansen blant politiansatte på dette området. Her vil de også se nærmere på hvordan de kan sikre bedre rutiner for oppdragene, og hvordan det kan legges bedre til rette for læring», sa Mæland, ifølge Aftenbladet.

Hun var tilfreds med direktoratets oppfølging, «og ser på nåværende tidspunkt ikke grunn til ytterligere oppfølging fra departementets side».

Møter kritikk og Stortingsforslag

Nå møter hun kritikk fra flere stortingsrepresentanter.

– Vi syns svaret er for passivt og hadde forventet at justisministeren viste større vilje til å ta initiativ, sier Lene Vågslid (Ap), leder av Stortingets justiskomité.

Hun skal tirsdag fremme følgende forslag når Stortinget behandler regjeringens politimelding:

«Stortinget ber regjeringen følge opp Barneombudets anbefalinger om å sørge for en oversikt og kontroll over politiets maktbruk i barnevernssaker og komme tilbake til Stortinget i egnet sak».

I et svar til Aftenbladet skriver Mæland søndag at telling og koding i politiets interne systemer er noe politiet selv må svare for.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!


Se Dagsorden på YouTube og Rumble kl 21 seks dager i uken. Programmene kan også sees på våre Facebook-sider  og de kan høres og lastes ned som podkast på PodBean. Abonnér og få varsel om ekstrasendinger.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.