Fra Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune, Gudbrandsdalen. Foto: Statens naturoppsyn / NTB

Rovviltnemndene er blitt en arena for partipolitikk i stedet for å drive med forvaltning, mener MDG, som vil legge ned nemndene.

Rovviltnemndene bør avvikles slik de er organisert i dag, vedtok Miljøpartiet De Grønnes landsmøte søndag.

– Rovviltnemnda skal være politisk oppnevnt av fylkestinget, men primært være upolitisk. Det er den ikke. Man sitter der som politiske representanter, sier Benedicte Lund, som er Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat for Østfold.

Hun sitter selv i rovviltnemnda for region 4, som dekker Oslo, Akershus og Østfold. De holder som regel felles møte med region 5, som dekker Innlandet. Til sammen forvalter de to nemndene områdene der ulv skal få lov å etablere seg.

– Ekstremt

Nemndene skal bidra til lokal forankring av rovdyrforvaltningen, men MDG mener at de som sitter der, ikke forvalter bestandene i tråd med faglig kunnskap. Når medlemmene kommer fra politiske partier med vidt forskjellig syn på hvordan ulven skal forvaltes, blir det polarisering, mener Lund.

– I region 4 og 5 har nemndas flertall strukket fortolkningen av loven og Stortingets intensjon i ekstrem retning. Det eneste de forholder seg til, er at det skal være tre helnorske flokker, og ellers vil de ta rubbel og bit og basere seg på at bestanden overlever i Sverige, mener Lund.

Hva som skal komme i stedet for rovviltnemndene vi har i dag, vil ikke MDG si noe om. Landsstyret tar i stedet til orde for å utrede forvaltningen.

Vanskelig sak

MDGs landsmøte har i helgen bestemt at de vil søke samarbeid med Arbeiderpartiet og SV ved valget neste år. Men et samarbeid med venstresiden blir vanskelig uten å forholde seg til Senterpartiet, som snarere ønsker at de regionale rovviltnemndene skal få mer makt. Også for Arbeiderpartiet er lokal innflytelse på rovviltpolitikken viktig.

– Jeg vil tro rovvilt vil stå på lista over ting vi må komme til enighet om, sier Lund om eventuelle samtaler om samarbeid neste år.

– Jeg håper at både Ap og Sp er interessert i at det skal være en faglig forvaltning. Og vi ser at det er et av punktene i politikken det kommer til å være vanskelig å bli enige om, sier hun videre.

Kjøp Asle Tojes bok her! Vi pakker og sender for deg hvis du skriver «julegave» i meldingsfeltet.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.