En rapport konkluderer med at kommisjonen selv burde ta initiativ til flere granskinger i stedet for å behandle klager på teknologigigantene. Foto: AP Photo / Richard Drew / NTB

EU bør være mer aktive i kampen mot monopolmakt, konkluderer en rapport fra EUs «riksrevisjon». Den sier treghet hemmer EU i møte med teknologigigantene

EU har havnet bakpå overfor teknologigiganter som Google og Facebook fordi systemet jobber for tregt, skriver Financial Times om rapporten fra revisjonsretten ECA.

Granskinger om misbruk av markedsmakt tar for lang tid, og sanksjonene kommer ofte først etter at konkurrentene har måttet gi opp, skriver ECA. I år er det et tiår siden EU-kommisjonen startet sin sak mot Googles sammenligningstjeneste for netthandel. Resultatet, en bot på 4,2 milliarder euro, er fortsatt til ankebehandling i EU-domstolen.

– Kommisjonen har for tiden ingen verktøy som lar den bryte inn før konkurranseproblemene oppstår, påpeker revisjonen.

ECA konkluderer samtidig med at kommisjonen stort sett bruker verktøyene den faktisk har for håndtering av fusjoner og monopolmakt godt. Men revisorene vil ha økt innsats for å holde oppsyn med markedet.

Hovedinnsatsen mot misbruk av markedsmakt har dreid seg om å reagere på klager, skriver ECA. De mener kommisjonen selv burde ta initiativ til flere granskinger.

– Det investeres ikke nok ressurser i å overvåke markedet, skriver ECA. Alex Brenninkmeijer, som har ansvar for rapporten, sier dette kan føre til for lite gransking. Han etterlyser også bedre samarbeid mellom kommisjonen og medlemslandene, siden de fleste monopolsaker foregår på nasjonalt nivå.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.