Irish Times karakteriser den tidligere høyesterettsdommeren Lord Sumption som «Englands smarteste». Han på sin side nøler ikke med å kalle den britiske regjeringens korona-nedstengning for et overgrep og brudd på konstitusjonen.

I et meget lesverdig innlegg i The Guardian sist onsdag, kom advarslene mot en ny korona-nedstengning tett.

The result is to inflict an appalling injustice on the young, who are unlikely to become seriously ill but are bearing almost all the burden of the counter-measures. The average age at which people die with Covid-19 is over 82. As of 3 November, the Office for National Statistics reports that 49,420 out of 55,311 deaths involving Covid-19 were among people aged 65 or older.

– Resultatet er å påføre de unge en fryktelig urettferdighet. De blir neppe alvorlig syke, men må bære nesten hele byrden av mottiltak. Gjennomsnittsalderen for folk som dør med Covid-19, er over 82. Den 3. november rapporterer Office for National Statistics at 49 420 av 55 311 korona-relaterte dødsfall blant personer i alderen 65 år eller eldre.

27. oktober holdt Lord Sumption den prestisjefylte Cambridge Freshfields-forelesningen. Foredraget fikk tittelen «Government by decree – Covid-19 and the Constitution», og her har dere det:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.