Utslippene fra veitrafikk gikk ned 7 prosent fra 2018 til 2019. Her fra pinsetrafikken utav Oslo i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 50,6 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993.

Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi har nå hatt nedgående utslippstall fire år på rad. Dette viser at regjeringens klimapolitikk fungerer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en melding til NTB.

Sist tallene gikk opp, var fra 2014 til 2015 da de samlede utslippene gikk fra 53,9 til 54,1 millioner tonn.

– I løpet av året legger regjeringen fram sin plan for hvordan vi skal få klimagassutslippene ytterligere ned fram mot 2030, sier Rotevatn.

Veitrafikk

Den største reduksjonen kommer fra veitrafikk som har en nedgang på 665.500 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende 7 prosent. Dette skyldes mindre salg av bensin og autodiesel, samt økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen.

– Vi må finne flere gode nullutslippsløsninger. Her tror jeg hydrogen blir viktig. Det kan kutte utslippene fra større deler av transportsektoren som ikke kan elektrifiseres. Samtidig viser nye rapporter at vi også kan kutte store utslipp gjennom økt elektrifisering, innen industri og transport, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding til NTB.

Prosentvis følger luftfart og sjøfart nærmest i utslippskuttene, med henholdsvis 6 og 4 prosent. Det skyldes mindre bruk av jetparafin og marine gassoljer

Olje og gass størst

Eneste felt med en utslippsøkning er «oppvarming i andre næringer og husholdninger», som er opp 93.200 tonn. Feltet står likevel for den minste delen av de totale utslippene (1 million tonn).

Størst utslipp i 2019 sto olje- og gassutvinning for. Totalt var utslippet i sektoren 14 millioner tonn, ned 2 prosent fra 14,3 millioner i 2018. Industri og bergverk følger nærmest med 11,9 millioner tonn, ned 1 prosent fra 12 millioner.

Veitrafikk og luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper følger med henholdsvis 8,5 og 6,9 millioner tonn.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.