FrP og Siv Jensen skal ta stilling til en resolusjon om ny innretning på pressestøtten på landsmøtet i helgen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Fremskrittspartiets landsmøte skal denne helgen behandle mange resolusjoner, blant annet en om behovet for å spre pressestøtten til alternative medier for å styrke ytringsmangfold og ytringsfrihet.

Norge har lang erfaring med venstreorienterte medier, både dagspresse, radio og tv. De jevnlige publiseringene om journalisters politiske tilhørighet bekrefter dette bildet, heter det i resolusjonen, som fortsetter:

Det vi har sett de senere år er at det har dukket opp enkelte medier som er kritiske til enkelte av venstresidens løsninger. Samtidig oppleves det at disse blir diskrediterte, og at de blir utelatt fra redaktørforeningen, og at de ikke mottar pressestøtte.

Fremskrittspartiet er ikke tilhenger av pressestøtte, og mener at en fri og uavhengig presse skal klare seg uten, men så lenge pressestøtten finnes, så bør den også kunne gis til alternative medier. Pressestøtten må også moderniseres og tilpasses nye plattformer.

Tradisjonelle norske medier har ikke hatt en tilstrekkelig objektiv gjengivelse, verken av norsk eller internasjonal politikk, og det kan absolutt være behov for en motvekt.

Forslag:

Fremskrittspartiets landsstyre vil arbeide for at pressestøtten skal fjernes. Så lenge pressestøtten eksisterer bør den fordeles etter objektive kriterier, og ikke basert på hvilke medier som har historisk betinget pressestøtte. Det betyr at også nye medier skal kunne ta del i pressestøtten, slik at ytringsfriheten får like vilkår, uavhengig av hvem som måtte like ytringene.

Landsstyrets enstemmige innstilling er at resolusjonsforslaget vedtas.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!