Nytt

Vindturbiner kan være farlige å nærme seg. Her er varselskilt om fare for iskast nær noen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Fitjar 01.04.2019.  Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Ånstadblåheia vindpark ligger i Sortland kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner. Vindkraftverket har en samlet installert effekt på inntil 50 MW. I en pressemelding fra Fortum og Ånstadblåheia Vindpark AS opplyser man nå at to mølleblader er skadet. To maskiner er derfor «satt fri», og folk bes om å holde 200 meters avstand inntil reparasjon er utført.

Vindparken på Ånstadblåheia har vært i drift i bare to år, men en gjennomgang av teknisk tilstand på alle turbinene viser altså at to blader er ødelagt, ett hver på hhv. turbin nr. 8 og 12. Disse turbinene er nå er satt i fri rotasjon inntil reparasjonen er utført, og vil ikke produsere strøm. Årsaken til at rotoren ikke låses fast, er at dette kan ødelegge lagrene. Det var Bladet Vesterålen som først meldte om saken.

Det settes ut markeringer i terrenget for 200-metersgrensen rundt de to aktuelle turbinene, slik at alle som ferdes i området, skal forstå faren. Samtidig minner selskapet om at anbefalt minsteavstand på vinterstid, spesielt i forbindelse med skiftende fuktig vær. Det er faren for ising på rotorbladene med påfølgende «iskast» – flere kilo tunge isklumper som blir slengt av gårde – som skaper behovet for denne advarselen.

Ånstadblåheia Vindpark AS eies formelt av Nordic Wind Norway AS. Regnskapstall for 2019 viser at man hadde inntekter på 42,5 millioner kroner, med et årsresultat som tilsvarer et underskudd på 51 millioner. Selskapet opplyser at det er usikkert når reparasjonene kan utføres.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Les også