Interlude


Armenerne har det ikke særlig hyggelig for tiden. Den politiske situasjonen har forsterket Interludes interesse for kaukasisk musikk generelt og armensk spesielt. Vi har møtt flere armenske komponister i denne kanalen, og i dag presenteres enda et navn – Tsovinar Hovhannisyan, som spiller sin egen komposisjon. Kanunen er egentlig et arabisk instrument, men brukes i folkemusikk i hele Midtøsten og Kaukasus, og representerer dermed et kulturuttrykk de kristne armenerne har til felles med sine muslimske naboer. (Takk til Roy for tips!)