Justis- og beredskapsminister Monica Mæland gir 10 millioner kroner til å styrke arbeidet mot hatkriminalitet. Foto: Jil Yngland / NTB

Arbeidet mot hatkriminalitet blir styrket, og regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner til et nasjonalt kompetansemiljø.

– Hatkriminalitet er alvorlig, for dem som rammes direkte, og for dem som rammes indirekte ved at det skapes frykt hos en gruppe i befolkningen. Regjeringen ønsker derfor å styrke det forebyggende arbeidet med nye stillinger til et nasjonalt kompetansemiljø, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil bevilge sju millioner kroner til dette og tre millioner kroner til forskning på feltet.

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger til religion eller livssyn, hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse, homofil orientering, funksjonsevne med videre.