Justis- og beredskapsdepartementet la fredag fram regjeringens tiltak mot hvitvasking, terrorfinansiering og spredning av masseødeleggelsesvåpen. Bildet viser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Regjeringen fornyer sin strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Den forrige strategien ble utarbeidet i 2017. Strategien er ment å fungere som et rammeverk for de ansvarlige etatenes arbeid med å utforme tiltak.

Arbeidet vil bidra til å motvirke at hvitvasking, terrorfinansiering og spredning av masseødeleggelsesvåpen kan true norsk velferd, økonomi og sikkerhet, heter det i strategidokumentet.

– Jeg vil at kriminelle skal støte på flere problemer enn de gjør i dag om de forsøker å bruke penger som stammer fra kriminalitet. Vi må også legge enda flere hindre i veien for terrorister. Denne oppdaterte strategien er enda et steg i riktig retning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Kraftfull innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering er avgjørende for tilliten til norsk økonomi og det norske finanssystemet. Det har dessuten stor betydning for våre muligheter til å ta del i den internasjonale økonomien, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.