To barn er på vei til skole og barnehage med hver sin sekk på ryggen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Juridiske og medisinske eksperter har gransket 17 straffesaker der foreldre var tiltalt for å ha ristet barna sine. Nå kan flere av sakene bli gjenopptatt.

– Av de 17 dommene vi har vurdert, ser det ut som fem av disse dommene er basert på feilaktig grunnlag. Dette er veldig alvorlig, sier jussprofessor Aslak Syse ved UiO til NRK.

Sammen med fire andre professorer og leger har Syse gått gjennom 17 barnevoldsdommer fra perioden 2004–2015. Funnene er publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Gruppen av forskere sår nå tvil om bevisene som har blitt brukt til å dømme foreldrene. De mener det ikke er et godt nok grunnlag for å bruke diagnosen Shaken baby syndrome, eller filleristing, om hodeskadene til barna.

Forskerne tror heller at skadene kan være medfødt.

– Røntgenbildene viser at dette er en medisinsk tilstand, og ikke noe som er påført av foreldrene, sier Syse, som også er utdannet lege.

Jussprofessor Ulf Stridbeck ved Universitetet i Oslo har også vært med på granskingen. Han ser alvorlig på saken.

– Vi viser at det er stor tvil om de medisinske konklusjonene. Og det skaper et grunnlag for at noen av disse personene kanskje er dømt på feilaktig grunnlag, sier Stridbeck til NRK.

Forskerne har overlevert funnene til Riksadvokaten, som bekrefter til kanalen at de kommer til å se nærmere på straffesakene som har blitt gjennomgått i forskningsartikkelen.

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.