Sakset/Fra hofta

Statsminister Erna Solberg besøker Kværner Stord, der hun deltar på en markering av byggestarten for havvindprosjektet Hywind Tampen.
Foto: Jan Kåre Ness / NTB, Stord 20201001

I dag var statsminister Erna Solberg på Stord for å markere start på byggingen av den flytende havvindparken Hywind Tampen. Prosjektet skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med strøm når det blåser akkurat passe, så gassen som før ble brukt i plattformenes gasskraftverk, kan føres til Tyskland og brennes der i stedet.

Første fase gjennomføres ved Kværners verft på Stord, og derfra vil de støpte bunnseksjonene fraktes til Dommersnes for glidestøp og mekanisk utrustning. Siste fase vil gjennomføres i Gulen, før fundamentene blir sendt offshore, hvor selve vindturbinene vil bli installert.

Konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner er stolt av det som foregår, og sier til NTB:

– Olje- og gassindustrien spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. Kværner har som mål å bidra til bærekraftige løsninger, arbeidsplasser og verdiskaping. Hywind Tampen er et viktig prosjekt for industrialiseringen av flytende havvind, og baner vei for fremtidige offshore vindkraftparker i Norge og internasjonalt,

Document.no har publisert flere kritiske artikler om den påståtte «verdiskapningen» på havvind og Hywind-Tampen. Kontrakten er verdt 1,5 milliarder, men både risiko og finansiering foregår i stor grad gjennom offentlige tilskudd, som gir rundt 250 årsverk for Kværner. På sikt håper man at subsidiefesten vil gi ringvirkninger for leverandører og offentlig sektor tilsvarende 800 årsverk.

Betegnende nok er ikke Erna Solberg til stede for å klippe snor når vindparker på land skal åpnes i ødelagt natur på Vestlandet. De fleste forstår nok hvorfor.Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!