SVs finanspolitiske talskvinne Kari E. Kaski vil ha forhåndsgodkjenning av selskaper oljefondet investerer i. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SV varsler at de vil foreslå regler som «sikrer i forkant at vi investerer klokt, klimavennlig og etisk» når regjeringen  presenterer Oljefondmeldingen mandag. SV vil sørge for at Oljefondet trekkes ut av fossil energi og blir en «internasjonal ledestjerne i arbeidet mot skatteparadis».

– SV ønsker en ny forvaltning av fondet. Vi vil bort fra dagens referanseindeks og etikkråd som kommer med anbefalinger om uttrekk.
– Vi vil ha en ny referanseindeks der alle selskaper på listen innfrir kravene til etikk og miljø, sier Kari E. Kaski (SV) til Aftenposten.

SV vil ha regler som pålegger Oljefondet å sjekke selskaper for miljøskade, menneskerettighetsbrudd og andre etiske prinsipper før det investerer, skriver Aftenposten.  Slik Oljefondet reguleres i dag sjekkes enkeltselskaper i etterkant.

– Vi ønsker en forhåndsfiltrering. En referanseindeks der verstingene er filtrert bort vil bidra til å sikre et minstenivå av ansvarlig forvaltning, sier Kaski til avisen.

I følge Kaski er Norges sparebøsse mindre etisk og miljøbevisst enn flere andre fond, inkludert norske pensjonsfond. Kaski mener det er vanskelig å få innsyn i fondene Oljefondet investerer i per i dag:

– Dette gjør at risikoen for at Oljefondet investerer i selskaper som bryter med våre etiske prinsipper har økt. Samtidig vet vi at klimakrisen vil påvirke nesten all økonomisk aktivitet. Oljefondet må investere i tråd med Parisavtalens forpliktelser og andre internasjonale klimaavtaler vi har sluttet oss til, mener Kaski.

Her er SVs forslag skal i følge Aftenposten blant annet bestå i å sikre at Oljefondet opptrer etisk forsvarlig i alle land ved å innføre forhåndsfiltrering av investeringer. Alle investeringer skal møte etiske og miljømessige minstekrav og være i tråd med Parisavtalens mål om maks 1,5 graders oppvarming.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.