President Donald Trumps ordre om på ekskludere folk som er i USA ulovlig når antall seter i Kongressen regnes ut, bryter lover har et dommerpanel på tre kommet frem til. Foto: Yuri Gripas /Reuters / NTB Scanpix

President Trumps ordre om å bare telle innbyggere med lovlig opphold i USA når antall seter i Kongressen regnes ut, bryter loven, mener et dommerpanel.

Det konkluderte et panel sammensatt av tre føderale dommere i New York torsdag. De ga pålegg om at ordren stoppes, og viser at den ville gjøre skade som varer i mange år.

Avgjørelsen nekter Handelsminister Wilbur Ross, som har ansvar for USAs folketellingsetat, i å utelate folk som er ulovlig i landet fra 2020-folketellingen. Tallene brukes blant annet til å regne ut hvor mange seter en delstat får i Kongressen.

Ifølge dommerne bryter presidentordren loven som gjelder gjennomføringen av folketellingen, som skjer en gang hvert tiende år. Den bryter også med prosessen for inndelingen av nye valgdistrikt som baserer seg på to sett med tall, ett med den samlede opptellingen og det andre med tall som viser folk med ulovlig opphold.

Dommerne peker på at de med ulovlig opphold kvalifiserer til å bli regnet som innbyggere i delstaten de bor i, men de tar ikke stilling til om presidentordren bryter med grunnloven.

Søksmålet som utfordret presidentordren ble brakt for retten av en koalisjon av delstater ledet av New York og flere borgerrettighetsgrupper.