Leder av EUs miijøkontor, Hans Bruyninckx, tenker dypt.

EUs miljøkontor har produsert en rapport om for tidlig død grunnet miljøforurensing som hører hjemme i underholdningsbransjen. Rapporten er et eksempel på hva EU-byråkratiet presterer når de får holde på.

 

Miljøforurensning fører til at 13 prosent av dødsfallene i Europa skjer for tidlig, ifølge EUs miljøbyrå (EEA).

I en ny rapport hevder EU-organet at kampen mot forurensing er en nøkkel for å fremme helse og velvære i Europa, spesielt blant sårbare grupper som barn, eldre og fattige. (NTB)

Tallet 13 prosent er så høyt at det ville lignet på de verste områder av Kina. Man trenger ikke være vitenskapsmann for å forstå at dette er sprøyt. Det holder med sunn fornuft.

Men det mangler EU-byråkratene og de har gått uten så lenge at de tror heller ikke borgerne har noe.

Hva er da poenget med å servere en slik skrekkhistorie? Det er nettopp det: Å spre skrekk, øke frykten. Redde befolkninger er lettere å kontrollere. Covid var ikke nok, nå hiver man på forurensing.

Hvor henter EEA tallene fra? Fra WHO selvfølgelig. Her gjør ikke NTB noen forskjell på luftforurensing og røyking. Da blir tallene umulig å forholde seg til.

Rapporten, som blant annet baserer seg på tall fra Verdens helseorganisasjon i 2012, slår fast at luftforurensing er det miljøproblemet som i størst grad bidrar til sykdom.

Rapporten, som blant annet baserer seg på tall fra Verdens helseorganisasjon i 2012, slår fast at luftforurensing er det miljøproblemet som i størst grad bidrar til sykdom.

Luftforurensing knyttes til lunge- og hjerteproblemer, og står alene for rundt 400.000 for tidlige dødsfall i året i EU, ifølge rapporten. (NTB)

At det dør mange tidligere enn de ville gjort pga røyking er utvilsomt, men hvordan måler man det? Metodisk er det vanskelig.

EU-byråkratiet skyver «svake grupper» foran seg.

– Rapporten tyder på at det trengs kraftige handlinger for å beskytte de svakeste i samfunnet vårt, siden fattigdom ofte går hånd i hånd med å leve i dårlige miljøomgivelser og dårlig helse, sier EEA-sjef Hans Bruyninckx. (NTB)

Men den høyre hånden vet ikke hva den venstre gjør:

Dårlig stilte nabolag og områder i urbane sentre i Europa, bærer i stor grad en større helsebyrde enn andre, ifølge rapporten.

Hvorfor har regionplanen for Oslo og Akershus bestemt at det kun får bygges i regulerte sentrumsområder i Oslo/Akershus? Befolkningen konsentreres på få plasser hvor de skal bo tett. Selv regulerte byggefelt skal ikke lenger utvides. Dette fører til akkurat de problemer som EUs miljøkontor sier fører til tidligere død.

Det grønne skiftet er i seg selv en helserisiko. Men det får du aldri Erna eller EU til å innrømme. De skyver «sårbare grupper» foran seg.

EEA-sjefen kobler miljøpolitikk og «sårbare grupper». Det er ikke fattige europeere han mener.

Visste vi det ikke: Innvandring av ikke-vestlige kan kobles til miljøpolitikken. Og nå kan covid forsterke argumentasjonen: De bor trangt og må få større boliger for å styrke smittevernet.

Politikerne har skaffet seg noen nøkler de kan bruke slik de vil og mediene gjengir lydig pjattet.