Nytt

Statsbygg begynte arbeidet med minnested på Utøykaia den 3. august 2020. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix.

En sakkyndig rapport gjennomført av Ressursklinikken konkluderer med at 17 av 18 undersøkte naboer til Utøykaia har risiko for å utvikle helseskader.

«Av de 18 naboene som er undersøkt, anser vi at fem med kvalifisert grad av sannsynlighet vil påføres varig psykisk helseskade som følge av de pågående arbeidene med minnestedet og ved den ferdige etableringen av minnestedet. For seks naboer anser vi denne risikoen som moderat og/eller til stede, for seks naboer anser vi risikoen som lav, og for en nabo finner vi ingen økt risiko for skadeutvikling», heter det i konklusjonen i rapporten.

Rapporten er bestilt av naboene til det nasjonale minnesmerket på Utøykaia selv. Konklusjonen er i strid med en annen rapport, gjennomført av Klinikk for Krisespykologi, som utbygger Statsbygg står bak. De har konkludert med at det ikke er nødvendig å gjøre en helsekonsekvensanalyse av plasseringen av minnestedet etter 22. juli i Hole kommune.

I begynnelsen av august begynte Statsbygg arbeidet med minnested på Utøykaia. Naboene har gått til sak og har bedt om en midlertidig stans i utbyggingen fram til rettssaken starter.

Saken om den midlertidige forføyningen skal behandles i Ringerike tingrett 15. til 18. september. Søksmålet skal opp i retten i november.

(©NTB)

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!