Interlude


Det er 140 år siden Ole Bull døde, og i den anledning har jeg funnet frem et verk som nesten ikke spilles. Denne spanske St. Hans-natten skildres av Annar Follesø og KORK under ledelse av Ole Kristian Ruud.