Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår å la Diskrimineringsnemnda få ansvaret for tvister som omhandler gjengjeldelse mot varslere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeidstakere som blir utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet, skal i framtida kunne bringe saken sin inn for Diskrimineringsnemnda, foreslår regjeringen.

Regjeringen vendte tommelen ned for å opprette en egen nemnd da den i fjor la fra la fram proposisjonen om bedre vern for varslere, skriver Rett24. Nå har Arbeids- og sosialdepartementet kommet til at Diskrimineringsnemnda allerede har tilstrekkelig juridisk kompetanse til «å sikre partenes rettssikkerhet og riktige avgjørelser». Departementet viser blant annet til at det i saker om gjengjeldelse mot varslere hovedsakelig handler om bevisbedømmelse og til kravet om at nemndlederne må ha dommererfaring.

– Ettersom saker om gjengjeldelse etter varsling har mange likhetstrekk med diskriminerings- og trakasseringssaker, mener departementet at de rettssikkerhetsvurderingene som er foretatt i tilknytning til Diskrimineringsnemnda også vil være gyldige i saker om gjengjeldelse etter varsling, står det i et høringsnotat om saken.

Nemnda skal ha myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning ved brudd på gjengjeldelsesforbudet.

Saker der gjengjeldelsen består i oppsigelse eller avskjed, skal fortsatt behandles av domstolene.

Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.