På et tidspunkt da EU sliter mer enn noensinne og ikke viser handlekraft, velger Sp å gå inn for å oppgi sin motstand mot Schengen. Slagsvold Vedum bekrefter de verste oppfattelser av politikerne: Det er bare ord. Foto: Håkon Mosvold Larsen /Scanpix

Utspillet fra Senterpartiets programkomite, ledet av Marit Arnstad, om at man går inn for å godta norsk medlemskap i Schengen, er å svømme mot den politiske strømmen Sp er båret frem på. Det er uforståelig.

Folkevandringen i 2015 viste at EU ikke har noen yttergrense. Koronaen tvang politikerne til å lukke grensene. Disse to hendelsene har hver på sin måte demonstrert nasjonalstatens uvurderlige betydning. Den er det eneste som kan sørge for borgernes trygghet når det kommer til stykket. EU er en papirtiger.

Fordi koronaen var et virus, kunne selv politisk korrekte gå inn for å lukke grensene. Men de nekter å ta de politiske konsekvensene. Erna og Jonas vil aldri snakke om å forlate Schengen, men de vet at oppslutningen er svekket og går stille i dørene.

I denne situasjonen gjør Sp det motsatte av å gripe sjansen til å sette utmelding på dagsordenen: De går baklengs inn i fremtiden. De omfavner det de hele tiden har vært imot, og det på et tidspunkt hvor EU er svakere enn noen gang.

Hvis ordet selvmål noen gang var på sin plass, så klarer Sp-ledelsen brasene nå, og dundrer ballen i eget mål.

Dermed svekker også Sp motstanden mot EU. SV og Rødt blir stående alene. MDG er pro-EU. Erna og Jonas er for EU. Resultatet blir kaos, og FrP er nesten usynlige i EU-spørsmål.

Sp sier ikke bare ja til Schengen, de sier også ja til Acer og jernbanedirektivet.

Det virker som om Sp nå slutter seg til den reorienteringen av Norge som Erna står for: Vekk fra USA og over mot «Europa». Det er bare ikke det Europa nordmenn er del av gjennom kultur og historie. Det er tvert imot et Europa som bryter ned vår historie.

Eller som Erna sier: Nordmenn har ikke noe mer rett til Norge enn andre.

Det er dette Europa Arnstad sier ja til.

Sp setter sin eksistensberettigelse på spill.