Stortinget har vedtatt regler for hvor langt nord oljeleting kan pågå, den såkalte iskanten. Saken er ferdig behandlet. Men ikke i NRK. Der inviterer man SV og Lars Haltbrekken til hysteriske utfall og forsøk på «omkamp». Hvor useriøst kan det bli?

For en drøy uke siden vedtok Stortinget, etter mye om og men og lang debatt, hvor denne iskanten skal ligge. Dette er grensen for hvor langt nord det skal tillates boring etter olje og gass.

Basert på dette vedtaket vet naturlig nok både politikere og oljeaktører hva de nå har å forholde seg til, og regjeringen vil utlyse 136 nye letekonsesjoner sør for denne grensen.

Dette burde være en sak som er opp og avgjort i denne omgang.

Men ikke for NRK. Der later man tydeligvis som om vedtaket slett ikke er fattet, og forsøker å lage en «ny sak» av at det nye regelverket blir satt ut i praksis.

Derfor ble den avsluttede saken om iskanten temmelig umotivert hovedoppslag i Dagsrevyen onsdag 24. juni.

Hva er det de holder på med, egentlig?

Som en «reaksjon» på at olje- og energiminister Tina Bru (H) vil gjennomføre en konsesjonsrunde basert på stortingsvedtaket, prøver NRK å starte en slags omkamp om det hele.

I NRK vet man hva som skal til: Det er bare å invitere SVs klimaaktivist nr. 1, Lars Haltbrekken, så er sirkuset i gang. Svada-megafonen er satt på.

Haltbrekken kom inn partipolitikken for SV og ble valgt inn på Stortinget i 2017, etter mange år som slagord-aksjonist og leder i Naturvernforbundet.

Selv etter snart tre år på Stortinget virker det ikke som han har lært seg de mest grunnleggende parlamentariske spilleregler. Også på Stortinget opptrer Haltbrekken mer eller mindre som en «demonstrant». Alltid hissig, alltid «fornærmet», alltid uforsonlig.

At et vedtak er fattet i landets nasjonalforsamling, etter grundig behandling, gir ingen mening for ham. Han er ikke i stand til å respektere det som er besluttet.

Olje- og energiminister Tina Bru intervjues også, og fastslår lettere oppgitt at den letingen som skal begynne,

«… er helt i tråd med rammer Stortinget har satt.»

Men ingen sak er ferdigbehandlet for den godt voksne «ungdomspolitiker» Haltbrekken så lenge den ikke er i tråd med hans syn.

Dette har NRK fått med seg. De ser at de i Lars Haltbrekken har en løs kanon som alltid er klar til å stille opp med «sjokkert» uttrykk i øynene og øse ut overdrevne karakteristikker og krisemaksimering.

I Dagsrevyen prøvde man å fremstille det som en slags «skandale» at det skal settes i gang oljeleting der Stortinget har vedtatt at man kan gjøre nettopp dét. Den eneste skandalen i så måte må være NRKs uprofesjonelle og kampanjepregede opptreden i saken.


Med alvorstung mine henvises det i studio til at «miljøekspertene» (det vil si en del klima-aktivister) mener grensen burde gått lenger sør. Det faktum at nettopp dette ble tatt stilling til da vedtaket ble fattet, ser ikke ut til å ha gått hjem hos redaksjonen i Dagsrevyen.

Lars Haltbrekken leverer selvsagt som bestilt, og erklærer at det er:

… «helt hårreisende at regjeringen tillater oljeleting i noen av våre mest sårbare havområder.»

Han har nylig sagt mer eller mindre det samme i stortingsdebatten, uten å nå frem. Nå tror han at han kan fortsette «saksbehandlingen» på tv, med velvillig assistanse og mikrofonholding av sine venner i NRK.

Olje- og energiminister Bru prøver å fortelle at denne saken er opp og avgjort:

«… diskusjonen har pågått i flere uker, og Stortinget har blitt enige», sier hun, og virker oppriktig forundret over hvorfor dette kommer opp nå.

Dette gjør lite inntrykk på Haltbrekken, som åpenbart trenger en del tid for å begripe hvordan et parlamentarisk demokrati fungerer:

«Men man må ikke tillate oljevirksomhet her likevel», sier han.

Det er vanskelig å gjøre annet enn å måpe.

Hele saken blir jo ytterligere komisk ved at Lars Haltbrekken også argumenterer med at «den faktiske iskanten» går lenger sør enn der Stortinget har vedtatt at grensen for oljeutvinning skal ligge. Det er mer is i nord enn på lenge.

Her glemmer beleilig nok Haltbrekken det som i årevis har vært klimaaktivistenes store mantra, nemlig at «isen i Arktis er eller skal bli borte», som følge av den påståtte oppvarmingen. Ifølge hans resonnementer skulle det ikke vært noe is her i det hele tatt nå.

Likevel prøver han å gjøre det til et poeng i sin favør at det er massevis av is i disse områdene.

Frekkheten kjenner ingen grenser.

NRK stiller naturligvis ingen kritiske spørsmål i den forbindelse. Det ville nemlig vært journalistikk, noe man har sluttet med i dagens utgave av NRK.

Kanskje det er MDG sin tur til å være «opprørt» over dette i Dagsrevyen i morgen? En tenåring fra Grønn Ungdom har kanskje noe å melde?

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.