Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Regjeringen vil flytte grensen for oljevirksomhet i Barentshavet til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

– Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass.

De faglige rådene har vært delte. Oljedirektoratet kjempet for en grense der det er 30 prosent sannsynlighet for at det kommer is. Miljøekspertene i utvalget har anbefalt å legge den såkalte iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is.

Lenger sør enn 2015-definisjonen

– Grensa ved 15 prosent isfrekvens går lenger sør enn den grensa som lå i iskantmeldinga i 2015, og den er i større grad en føre-var-tilnærming for å ivareta miljøverdiene, sa Rotevatn da regjeringen fredag la fram sin plan for hvor iskanten skal ligge.

Ifølge klima- og miljøministeren vil den nye iskantdefinisjonen på 15 prosent føre til at et 55 kvadratkilometer større område får vern enn med den iskanten som ble brukt i forslaget til forvaltningsplan som ble lagt fram i 2015.

Men denne forvaltningsplanen ble avvist av Stortinget og sendt i retur til regjeringen.

På spørsmål til Rotevatn om hvor stor forskjellen er på regjeringens forslag til ny iskantsone og iskantsonen som ble definert i forvaltningsplanen i 2011, svarer han:

– Geografisk ligger den stort sett lenger sør enn den, med noen unntak i øst.

Bru: Sikrer olje- og gassnæringen

I det nye forslaget vil det ikke bli åpnet for petroleumsvirksomhet nord for iskanten, men grensen trekkes imidlertid like nord for alle oljefelt som er åpnet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) understreker at formålet med den nye planen også er å legge til rette for verdiskapning i tillegg til å ivareta naturmangfoldet.

– Tilgangen til nye leteområder er grunnleggende for å opprettholde verdiskapning og arbeidsplasser, sa hun på fredagens pressekonferanse.

Bru understreker at det er snakk om 200.000 arbeidsplasser over hele landet i næringen.