Nytt

Greta Thunberg. Foto: Alter Photos / Manu R.B. / Sipa USA / scanpix

Klimaaktivist Greta Thunberg gjør sammen med norske Pauline Tomren en kraftanstrengelse for å hindre Norge i å få plass i FNs sikkerhetsråd.

Thunberg og Tomren sendte i går brev til 38 øystater og ber dem advare mot at Norge blir medlem av sikkerhetsrådet.

Pauline Tomren aktiv i Miljøpartiet De Grønne og er er representant i fylkestingstinget i Vestland fylke.

Greta er herostratisk berømt for sin tale til FNs hovedforsamling, hvor hun freste sin bannbulle mot alt og alle: «How dare you!»

Fra brevet til øystatene:

Vi skriver til dere foran det kommende valget til Sikkerhetsrådet for å dele vår dype bekymring for politikken som to av kandidatlandene, Norge og Canada, nå legger opp til. Hvis den blir satt ut i livet, vil den bety en betydelig risiko for vår felles sikkerhet nå og for framtidige generasjoner. (Vårt Land)

De to jentene håper å hindre at Norge får en plass i sikkerhetsrådet.

– Jeg håper at øystatene vil stemme mot at Norge får en plass der, og at de vil kunne få med flere til å stemme mot Norge, sier Tomren.

– Vi vet at det er verdens fattigste land som blir hardest rammet av klimaendringer. Mange av dem kommer ikke til å eksistere hvis ikke vi kutter utslipp. I FN har alle land én stemmerett. Det betyr at disse øystatene kan få mye makt, selv om de kanskje ikke har det ellers.

Jentene mener at norsk oljepolitikk er en trussel for sikkerheten i verden, både nå og i framtida.

– Absolutt. Øystatene er de landene som er sterkt truet av den oljepolitikken som Norge og Canada driver, svarer Tomren.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Les også