Universitet i København. Foto: Per Meistrup / Wikimedia Commons

Document har tidligere omtalt rasismeanklager mot fredsforsker Ole Wæver, en dansk akademiker og forfatter, som er internasjonalt kjent innen sitt fag. Han og kollega Barry Buzan ble anklaget i et såkalt vitenskapelig tidsskrift (det betyr at artikler er fagfellevurdert og deretter godkjent for publisering) for å være «preget av hvithet» og «anti-svart rasisme».

Anklagen kom fra forskere ved navn Alison Howell og Melanie Richter-Montpetit i en artikkel i Securituy Dialogue, som det norske forskningssenteret PRIO utgir, med Sage som forlag.

Wæver og en annen kollega har tatt til gjenmæle, ikke overraskende, for å forsvare sitt livsverk, men på en måte som visstnok også er støtende – denne gangen mot kvinner. Artikkelen ble nemlig skrevet av to kvinnelige forskere.

Å argumentere for sine standpunkter blir for den «feminine» fløy i denne debatten intet mindre enn «en form for vold», som «underminerer forskningsfriheten», kan vi lese i Weekendavisen.

Det er å skru temperaturen unødvendig opp.

Wæver opplever situasjonen som et slag i magen, og lurer på om han er ferdig i akademia.

Om man kritiseres for å være både rasist og kvinnefiendtlig – kan det bli verre enn det?

Han uttaler:

Jeg er lige nu på et punkt, hvor jeg tænker: Er jeg færdig, er jeg drevet ud af akademia, giver det mening at fortsætte?« siger han til Weekendavisen.

Wæver og kollegaen har skrevet en 100 sider langt forsvarsskrift som ligger på nettet, der de bestemt argumenterer for at kritikken er «vitenskapelig uredelig».

Det medfører at de anklagende kvinnelige forskerne får massiv støtte, men Weekendavisen klarer ikke å få kontakt for å få ytterligere kommentarer – det sier også sitt om det sure, betente klimaet i dagens akademia:

«Vi er forfærdede over disse taktikker og over dette overfald,» skriver 206 akademikere i et åbent brev på Twitter. Brevet er blevet til på initiativ fra seks ældre professorer, der alle betragtes som «grand-old ladies» inden for feminismeforskning. De mener, at forsøget på at modgå racismeanklagerne er «et orkestreret overfald på to antiracistiske feministiske forskere», og at Wæver og Buzan er «ansvarlige for det giftige og farlige miljø af chikane og intimidering, deres handlinger har skabt».

267 akademikere, som forsker i racisme og kolonialisme primært ved amerikanske, canadiske og engelske universiteter, har også skrevet et åbent brev, der findes online. Brevet er stilet til tidsskriftet Security Dialogue, og i det kalder forfatterne Buzan og Wævers handlinger «en mobbekampagne». Begge breve får dagligt nye medunderskrivere.

Weekendavisen har forsøgt at få en kommentar fra en lang række af kritikerne. Ingen har ønsket at tilføje mere, end de har skrevet online. Weekendavisen har ad flere omgange også forsøgt at få Howell og Richter-Montpetit i tale, men de er ikke vendt tilbage.

Vestlig humaniora og samfunnsfag er i krise, og pussig nok er det kanskje verst stilt i den angloamerikanske sfæren. Kjønn, rase, kolonifortid, seksuell legning og lignende har blitt moralske kategorier som trumfer det meste.

Sannhet, rettferdighet og fornuft – allment tilgjengelig for alle etniske grupper og begge kjønn – er degradert som akademiske gullstandarder.

 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

s