Nytt

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Man kan anse min deltakelse på turen som en gave fra en privat venn, sier Fredrik Sejersted. Nå vurderer han likevel å rapportere den til Skatteetaten.

Sejersted sier til Dagens Næringsliv at han ledet en debatt på seminaret om store vestlige museer bør returnere kunst og historiske gjenstander til landene de opprinnelig kommer fra.

– Det er ikke et spørsmål som har noen tilknytning til min embetsførsel, sier Sejersted til DN.

– Jeg deltok på turen som privatperson, med min samboer, etter invitasjon fra Nicolai Tangen, som er en nær venn og som dekket alle kostnader. I den forstand kan man anse min deltakelse på turen som en gave fra en privat venn. Jeg har vurdert de skattemessige sidene av dette, men så langt jeg kan vurdere, utløser ikke private gaver som dette skatteplikt, sier regjeringsadvokaten.

Regelen er at vennegaver ikke må skattes av, men dersom verdien er over 100.000 kroner må de likevel rapporteres til skattemyndighetene.

Sejersted sier at han ikke vet hvor mye Tangen betalte for turen hans, men at han har gjort et grovestimat for hva det vil koste å dra på en slik tur.

– Det blir et betydelig beløp, men langt under 100.000, selv om man beregner business-billett (som jeg ellers svært sjelden flyr, og aldri privat). Gitt at dette sikkert kan diskuteres, kan det uansett være naturlig at jeg orienterer om turen når jeg sender inn skattemelding for 2019. Uansett er det så langt jeg kan vurdere ikke skatteplikt for private gaver som dette, sier Sejersted.

Kjøp Klanen her!