USAs president Donald Trump på den daglige briefingen om koronaviruset i Det hvite hus i Washington, 8. april, 2020. Foto: Kevin Lamarque / Reuters /NTB Scanpix

Omtrent samtidig som USAs president Trump hadde uttrykt sin skepsis til de offisielle tallene fra Kina, oppjusterte kinesiske myndigheter tallene på koronadøde i Wuhan fra 2590 til 3869. Tallene for smittede i hele Kina ble bare oppjustert med 325.

Trumps tvil kom til syne på den daglige pressekonferansen om Covid-19 i Det hvite hus.

Q Thank you, Mr. President. Why do we have 20 percent of the world’s deaths from the coronavirus when we’re only 4 percent of the world’s population?

THE PRESIDENT: Well, you don’t know what you have. Do you think you’re getting honest numbers from some of these countries? Do you really believe those numbers in this vast country called China — and that they have a certain number of cases and a certain number of deaths — does anybody really believe that?

Q Takk, herr president. Hvorfor har vi 20 prosent av verdens dødsfall fra koronaviruset når vi bare er 4 prosent av verdens befolkning?

PRESIDENTEN: Vel, du vet ikke hva du har. Tror du at du får ærlige tall fra noen av disse landene? Tror du virkelig at tallene i dette enorme landet som heter Kina – og at de har et visst antall tilfeller og et visst antall dødsfall – tror noen virkelig det? (Det hvite hus)

Kinesiske myndigheter forklarer økningen med at sykehusene i Wuhan ble overbelastet i begynnelsen av utbruddet, slik at det oppsto utelatelser og feilrapporteringer. Kinesisk statsfjernsyn opplyste torsdag sine seere om tallene ble oppjustert av hensyn til respekt for lov og myndighetenes respekt for individet.

“Coronavirus figures not only concern people’s health and lives, but also the credibility of the government. The revision of the figures not only protects citizens’ rights… it also shows the government’s respect for each individual.”

“Coronavirus-tall angår ikke bare folks helse og liv, men også troverdigheten til regjeringen. Revisjonen av tallene beskytter ikke bare borgernes rettigheter … det viser også regjeringens respekt for hver enkelt. » (Quartz)

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂