Nytt

Utdeling av antibac og brosjyre om epidemien i Tensta utenfor Stockholm. Foto: Ali Lorestani/TT/Scanpix

Ansatte i den svenske eldreomsorgen forteller at sjefer nekter dem beskyttelsesutstyr og testing for koronasmitte.

SVT har snakket med ansatte på flere alders- og pleiehjem og i hjemmesykepleien i Sverige og de forteller om det samme.

Stephanie Zepacki er hovedverneombud for de ansatte i hjemmesykepleien i Malmö og forteller at de får nei når de ber om beskyttelsesutstyr. Bare når det foreligger påvist koronasmitte eller mistanke om smitte, får de ansatte utdelt slikt utstyr. Det samme er tilfelle i Norrköping.

– De skylder på at det er vi som sprer smitten, men vi kan jo ikke gjøre så mye med det om vi ikke får beskyttelse, sier en av dem som jobber som hjemmehjelp der, Jintana Landby.

Hittil er det registrert over 350 koronarelaterte dødsfall blant beboere på alders- og sykehjem i Sverige.

– På TV snakker de så fint om at vi skal beskytte de eldre. Gjør vi det? Nei! Det er helt åpenbart at det er vi i personalet som trekker smitten inn til de eldre. At ikke flere er blitt syke, er helt utrolig, sier en sykepleier SVT har snakket med å en institusjon for demente i Stockholm.

12.540 har til nå fått påvist smitte av koronaviruset i Sverige, og 1.333 er døde.

I Sverige er det hittil registrert 13,2 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, og dette er over dobbelt så mange som i Danmark og nesten fem ganger flere enn i Norge.