Nytt

Saudi-Arabias kronprins og de-facto hersker, Mohammed bin Salman, her avbildet i 2017. Arkivfoto: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Reuters/NTB Scanpix

Så mange som 150 av kongefamilien i Saudi-Arabia skal være smittet av koronaviruset. Hverken Kong Salman eller den reelle makthaveren, hans sønn, Muhammad bin Salman, skal være blant de smittede.

Den høyest rangerte opplyses å være Faisal bin Bandar Al Saud, som er guvernør i hovedstaden og provinsen Riyadh. Ifølge New York Times, er han under intensivbehandling.

The senior Saudi prince who is governor of Riyadh is in intensive care with the coronavirus. Several dozen other members of the royal family have been sickened as well. And doctors at the elite hospital that treats Al-Saud clan members are preparing as many as 500 beds for an expected influx of other royals and those closest to them, according to an internal “high alert” sent out by hospital officials.

Den mest betydningsfulle saudiske prinsen, som er guvernør i Riyadh, er innlagt på intensivavdeling med koronaviruset. Flere titalls andre medlemmer av kongefamilien er også blitt syke. Leger ved elitesykehuset som behandler Al-Saud-klanens medlemmer, har forberedt så mange som 500 senger for en forventet tilstrømning av andre kongelige, og de som er nærmest dem, ifølge et internt «viktig varsel» sendt av sykehusfunksjonærer. (New York Times)

Ifølge Worldometer har Saudi-Arabia pr langfredag 3287 smittede, og så langt har 44 mennesker dødd. Tidligere denne uken gikk den saudiarabiske helseministeren ut med et varsel om at landet, som har vel 34 millioner innbyggere, kan få opptil 200.000 smittede.

«Within the next few weeks, studies predict the number of infections will range from a minimum of 10,000 to a maximum of 200,000,» health minister Tawfiq al-Rabiah was cited as saying by the official Saudi Press Agency on Tuesday.

I løpet av de neste ukene forutsier studier at antallet infeksjoner vil strekke seg fra minimum 10.000 til maksimalt 200.000, ble helseminister Tawfiq al-Rabiah sitert på av det offisielle Saudi Press Agency tirsdag. (Al-Jazeera)

Kjøp Klanen her!